Basic statistics in Python with the pandas, sklearn, matplotlib and seaborn libraries (PYTHAI1)

Programming, Python

Location, current course termBrno + online (volitelně)
6/19/2023 - 6/20/2023 CZECH
Order
8/21/2023 - 8/22/2023 CZECH
Order
10/23/2023 - 10/24/2023 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
7/17/2023 - 7/18/2023 CZECH
Order
9/18/2023 - 9/19/2023 CZECH
Order
11/20/2023 - 11/21/2023 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Deskriptivní statistika
  1. Střední hodnota, medián, rozptyl, směrodatná odchylka, kvartily
  2. Výpočet deskriptivních statistik s pandas
  3. Vizualizace deskriptivních statistik pomocí matplotlib a seaborn
 • Pravděpodobnost a rozdělení
  1. Základy pravděpodobnosti
  2. Diskrétní a spojité rozdělení: binomické, normální, exponenciální, t-student
  3. Výpočet pravděpodobnosti a percentilů s pomocí Pythonu
 • Vztahy mezi proměnnými
  1. Korelace: Pearsonův, Spearmanův
  2. Výpočet korelace s pandas a vizualizace pomocí seaborn
  3. Regresní analýza: lineární regrese, metoda nejmenších čtverců
  4. Implementace lineární regrese s pomocí sklearn
  5. Inferenční statistika
 • Hypotéza, nulová hypotéza, alternativní hypotéza
  1. Chyby prvního a druhého druhu
  2. Základní testy: t-test, ANOVA, chi-kvadrát
  3. Implementace testů s Pythonu pomocí knihovny scipy
 • Inferenční statistika
  1. Hypotéza, nulová hypotéza, alternativní hypotéza
  2. Chyby prvního a druhého druhu
  3. Základní testy: t-test, ANOVA, chi-kvadrát
  4. Implementace testů s Pythonu pomocí knihovny scipy
 • Práce s kategoriálními proměnnými
  1. Identifikace kategoriálních proměnných
  2. Převod kategoriálních proměnných na numerické
  3. Implementace převodu kategoriálních proměnných s pandas a sklearn
Recommended previous course:
Python - Programming Essentials (PYTH1)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
1 036.00 € (1 253.56 € incl. 21% VAT)
Language: