C Language - Advanced Programming (C2)

Programming, C, C++

Location, current course termBrno / online
6/22/2022 - 6/24/2022 CZECH
Order
9/14/2022 - 9/16/2022 CZECH
Order
Praha / online
8/24/2022 - 8/26/2022 CZECH
Order
11/23/2022 - 11/25/2022 CZECH
Order
2/15/2023 - 2/17/2023 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Programovací jazyk C
  1. C99, C11, C18
  2. Kompilace a linkování
  3. Makefile a build systémy
 • Opakování
  1. Funkce a makra
  2. Ukazatele a adresy
  3. Text a binární data
  4. Strukturované typy
  5. Cykly, podmínky a goto
 • Paralelní programování
  1. Vlákna a synchronizace
  2. Sdílené datové struktury
 • Dynamické datové struktury
  1. Pole a buffery
  2. Spojové seznamy, stromy a grafy
  3. Dynamická alokace paměti
 • Synchronizace sdílených dat
  1. Souběh konfliktních operací
  2. Atomické proměnné
  3. Zamykání datových struktur
  4. Bezzámkové datové struktury
 • Plánovač a smyčka událostí
  1. Programování reakcí na události
  2. Zpětné volání funkcí
  3. Odložené zpracování
 • Polymorfismus
  1. Callback a data
  2. Tagovaný polymorfismus
  3. Struktura s operacemi
  4. Dynamické odbavení volání
 • Prvky objektového programování
  1. Vnořené struktury
  2. Typové informace za běhu
  3. Návrh objektových hierarchií
 • Rekurzivní volání funkcí
  1. Alternativa k iterativnímu přístupu
  2. Procházení rekurzivních datových struktur
  3. Nepřímá rekurze a rekurze přes callback
  4. Tail rekurze
 • Obecná doporučení
  1. Návrh aplikace a datových struktur
  2. Nedefinované chování
  3. Ladění aplikací
  4. Zpětná a dopředná kompatibilita
Recommended previous course:
C/C++ Programming Essentials (C1)
Recommended subsequent course:
Design Patterns in C (C3)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
588.00 € ( 711.48 € incl. 21% VAT)
Language: