Design Patterns in C (C3)

Programming, C, C++

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Návrhové vzory (design patterns)
  1. Opakující se vzory v návrhu programů
  2. Možnosti struktur v C
  3. Vnořené struktury a pointery
  4. Nepřímá volání
 • Polymorfní operace
  1. Rozhraní (operations)
  2. Objektově orientované prvky v C
  3. Implementace OOP
 • Specifické rysy jazyka C
  1. Absence objektového modelu
  2. Struktury a offsety
  3. Alokace paměti
  4. Filosofie jazyka
 • Vytváření instancí (creational patterns)
  1. Továrna (factory)
  2. Stavitel (builder)
  3. Jedináček (singleton)
  4. Prototyp (prototype)
  5. Dealokace a implementace RAII
 • Strukturální vzory (structural patterns)
  1. Most (bridge)
  2. Fasáda (facade)
  3. Adaptér (adapter)
  4. Dekorátor (decorator)
  5. Zástupce (proxy)
 • Vzory chování instance (behavioral patterns)
  1. Řetěz zodpovědnosti (chain of responsibility)
  2. Příkaz (command)
  3. Iterátor (iterator)
  4. Generátor (generator)
  5. Prostředník (mediator)
  6. Pozorovatel (observer)
  7. Služebník (servant)
  8. Návštěvník (visitor)
  9. Šablonová metoda (template method)
 • Specifické vzory
  1. Intruzivní datové struktury
  2. Omezení alokace paměti
  3. Systémové programování
 • Další vzory
  1. Paralelní zpracování
  2. Asynchronní event loop
  3. Vlákna a procesy
  4. Transakční zpracování
 • Obecná doporučení
  1. Výběr návrhových vzorů
  2. Volba nástrojů jazyka
  3. Zpětná a dopředná kompatibilita
Recommended previous course:
C Language - Advanced Programming (C2)
Schedule:
4 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: