Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)

Virtualization, Kubernetes

Location, current course termBrno + online (volitelně)
5/10/2023 - 5/12/2023 CZECH
Order
7/12/2023 - 7/14/2023 CZECH
Order
8/30/2023 - 9/1/2023 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
5/17/2023 - 5/19/2023 CZECH
Order
7/12/2023 - 7/14/2023 CZECH
Order
9/6/2023 - 9/8/2023 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Kontejnery
  1. Kontejnery a image
  2. Více-kontejnerové aplikace
 • Architektura Kubernetes
  1. Control plane
  2. Worker node
  3. Controller manager
  4. Scheduler
  5. API
  6. Kubectl
  7. Etcd
  8. Kube-proxy
  9. Kubelet
  10. Podman/Crictl/Docker
 • Deployment jednoduché aplikace
 • Kubernetes objekty
  1. YAML a definice zdrojů
  2. Deployments
  3. ReplicaSets
  4. DaemonSets
  5. Pods
  6. Services
  7. Namespaces a Resource Quotas
  8. Context a autentikace
  9. Kubernetes dashboard
 • Management prostředí v Kubernetes
  1. Selectors
  2. Labels
  3. Health checks
  4. Annotations
 • Úložiště
  1. Storage Classes
  2. PV, PVC
  3. Použití PV, PVC v podech
 • Síťová pravidla
  1. NetworkPolicies
 • Složitější aplikace
  1. Configmaps
  2. Secrets
 • Jak se k aplikaci dostat zvenku
  1. Ingress
 • Vlastní definice, CRD
 • Jednorázové operace a periodické jednorázové operace
  1. Jobs
  2. Cronjobs
 • Řešení problémů
  1. Logy
  2. Eventy, události
 • Ukázkové deploymenty aplikací
 • Na jakých platformách je možné se učit Kubernetes
 • Co Kubernetes a produkční prostředí?
Recommended previous course:
Docker (DCKR1)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
1 072.00 € (1 297.12 € incl. 21% VAT)
Language: