Color management (POLY2)

Specialized training, Other

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Proč Color management?
  1. Příklady z běžné praxe
  2. Cíl správy barev
  3. Faktory ovlivňující podání barev
 • Barvy
  1. Fyzikální podstata, fyziologie.
  2. Interpretace technickými prostředky.
  3. Základní barvy a jejich skládání.
 • Barevné modely
  1. Základní principy a pojmy.
  2. Modely, se kterými se setkáváme v polygrafii.
  3. Vysvětlení jednotlivých modelů, parametry.
  4. Omezení, rozsah barev, konverze.
  5. Definice barev, opakovatelnost.
 • Technika, technologie a materiály
  1. Interakce barevného modelu s podmínkami
 • Barevný model a SW aplikace
  1. Režim z hlediska cílového užití obrazové informace
  2. Pracovní prostor v aplikaci
  3. Barevný profil, nastavení barev
  4. Zásady správy barev v aplikacích
  5. Možnosti řešení nesouladu profilů
  6. Konverze barev a s ní spojené problémy
 • Barevný model a vstupní/výstupní zařízení
  1. Vyvážení bílé, vyvážení barev
  2. Gama křivka
  3. Korekce, převodní křivky
  4. ICC profily
  5. Problémy nátiskových zařízení a omezení
  6. Možnosti řešení neshod
 • Barevný model a materiál (podklad, barvy
  1. Uplatnění vlastností podkladového materiálu
  2. Nárůst tiskového bodu
  3. Kompenzační křivky
  4. Barvy (inkousty) – vlastnosti, problémy
  5. Testy a měření barev
 • Barevný model a technologie
  1. Příklady vlastností a vlivu technologií
  2. Pořadí barev, jejich počet, rastr
 • Pracoviště a kalibrace
  1. Definované světelné podmínky
  2. Postup při kalibraci monitoru
  3. Životnost a použitelnost kalibrací
 • Posuzování barevné shody, QM
  1. Podmínky měření
  2. Pomůcky a nástroje
  3. Tiskové testy
  4. Delta E
  5. Normy - Fogra, ISO
  6. Požadavky na vstupy
  7. Požadavky na výstupy
  8. Reálný pohled a kompromisy
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: