Design Patterns in Python (PYTH3)

Programming, Python

Location, current term courseBrno / online
1/5/2022 - 1/7/2022 CZECH
Order
3/30/2022 - 4/1/2022 CZECH
Order
Praha / online
11/10/2021 - 11/12/2021 CZECH
Order
1/19/2022 - 1/21/2022 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Návrhové vzory (design patterns)
  1. Opakující se vzory v návrhu programů
  2. Principy objektového návrhu
  3. Dědičnost a kompozice
 • Rozhraní instancí tříd
  1. Rozhraní objektu (interface)
  2. Třídy a externí rozhraní
  3. Rozhraní a dědičnost
 • Specifické rysy jazyka Python
  1. Polymorfismus a duck typing
  2. Objektově orientovaný datový model
  3. Standardní operace nad objekty
  4. Filosofie jazyka
 • Vytváření instancí (creational patterns)
  1. Továrna (factory)
  2. Stavitel (builder)
  3. Jedináček (singleton)
  4. Prototyp (prototype)
  5. Příkaz with (RAII)
 • Strukturální vzory (structural patterns)
  1. Most (bridge)
  2. Fasáda (facade)
  3. Adaptér (adapter)
  4. Dekorátor (decorator)
  5. Zástupce (proxy)
 • Vzory chování instance (behavioral patterns)
  1. Řetěz zodpovědnosti (chain of responsibility)
  2. Příkaz (command)
  3. Iterátor (iterator)
  4. Generátor (generator)
  5. Prostředník (mediator)
  6. Pozorovatel (observer)
  7. Služebník (servant)
  8. Návštěvník (visitor)
  9. Šablonová metoda (template method)
 • Další vzory
  1. Paralelní zpracování
  2. Asynchronní event loop
  3. Mixin a vícenásobná dědičnost
  4. Vlákna a procesy
  5. Transakční zpracování
 • Obecná doporučení
  1. Výběr návrhových vzorů
  2. Volba nástrojů jazyka
  3. Deskriptory atributů
  4. Zpětná a dopředná kompatibilita
Recommended previous course:
Python - Advanced Programming (PYTH2)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
516.00 € ( 624.36 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

T-Mobile Czech Republic a.s., Jan Š.
Design Patterns in Python ( PYTH3)
"Precizně připravené školení, jak z pohledu návrhových vzorů, tak z pohledu specifik Pythonu."