Ethical Hacking in WAN Networks (HCK2)

Security, ICT Security

Location, current term courseBrno
7/20/2020 - 7/22/2020
Order
10/12/2020 - 10/14/2020
Order
Praha
8/3/2020 - 8/5/2020
Order
10/19/2020 - 10/21/2020
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Ohledání cílů v prostředí Internetu
  1. Zjišťování informací o internetové přítomnosti cíle
  2. Zjišťování IP rozsahů cíle
 • Nástroje hackerů pro Linux a Windows
  1. Základy inventarizace a použití skenerů na síťové vrstvě
  2. Ukázka různých druhů skenerů
  3. Použití skenerů pro ohledání vyšších vrstev – amap, dsniff
 • Trasování cesty k cíli a ohledání firewallů pomocí firewallkingu
  1. Detekce
 • Standardní a specializované skenery
  1. Jejich použití pro skenování služeb
  2. Možnosti inventarizace pomocí protokolů vyšších vrstev např. přes LDAP, SNMP a další
 • Zjišťování zranitelnosti cílů ve WAN
  1. Použití nezávislých databází slabin a zranitelností
 • Využití nalezených zranitelností pro získání a eskalaci práv na vzdáleném systému
  1. Použití nástroje Metasploit v prostředí WAN
  2. Modifikace shell kódu pro překonání systémů detekce narušení
  3. Možnosti zvýšení privilegií na vzdáleném systému a ukázka ovládnutí vzdáleného systému
 • Automatizace penetračních testů pomocí nástroje Metasploit
 • Základy psaní shell kódů, jejich dělení a postup ustavení spojení se vzdáleným cílem
  1. Předvedení použití shell kódu
  2. Způsoby manipulace jádra a paměti škodlivým kódem a rootkity
  3. Praktické odstranění shell kódů z operačního systému
 • Popis útoků na síťové vrstvě
  1. Formy útoků na protokoly a služby konkrétně DNS, http a další
  2. Možnosti přímých útoků na síťová zařízení primárně s Cisco IOS
 • Použití technik využívajících přetížení zásobníku
  1. Ukázka DoS útoků na různé protokoly a služby
  2. Zajištění odezvy na nestandardní aktivitu v síti
  3. Ukázka monitorovacích a detekčních nástrojů
 • Obcházení firewallů, IDS a honeypotů
  1. Možnosti logování běžné a nestandardní aktivity
 • Demonstrace útoků na WWW a proxy servery
  1. Kontrola zabezpečení Web serveru MS IIS
  2. Možnosti narušení bezpečnosti serverů přes dynamický kód – ActiveX
  3. Chyby v implementaci Java Virtual Machine
  4. Slabiny webovských prohlížečů
 • Ohledání služeb VPN na vzdálených systémech a možné potenciální útoky na VPN
  1. Možnosti obrany proti technikám hackerů pomocí šifrování – SSL a IPSec a dalších speciálních technik
 • Činnosti prováděné po zjištění napadení počítače
  1. Dohledávání aktivity útočníka
  2. Skrývání stop nelegální aktivity
  3. Možnosti standardních prostředků bezpečnostního auditu
Recommended previous course:
Ethical Hacking in LAN Networks (HCK1)
Recommended subsequent course:
Real-World Ethical Hacking (HCK3)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
521.43 € ( 630.93 € incl. 21% VAT)