General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 (EU) (GDPR)

Cybersecurity, ISMS and GDPR

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Definice a zdroje pro GDPR
  1. Základní rámec odpovědností
 • Role standardů a legislativy
 • Základní terminologie v oblasti ochrany dat
  1. DPO, DPIA, DLP, IDS
 • Základní rozdíly mezi zákonem na ochranu os. údajů a novou směrnicí EU (GDPR)
 • Subjekty dat a jejich práva
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů a informační povinnost
  1. Jak upravit současné souhlasy a smluvní podmínky
 • Princip odpovědnosti (accountability)
  1. Prokazování souladu s nařízením.
 • Požadavky na odpovědnost za dodržování GDPR
  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
  2. Posuzování vlivu (DPIA)
 • Zabezpečení osobních údajů
  1. Oznamování bezpečnostních incidentů
  2. Jak upravit vnitřní procesy
 • Vztahy se subdodavateli a dalšími subjekty
  1. Zpracovatelé a jiní správci
  2. Jak upravit smluvní podmínky
 • Předávání osobních údajů do zahraničí
  1. Na co si dát pozor
 • GDPR a jeho vliv na změny procesů organizace
 • GDPR a hodnocení a řízení rizik
 • Důsledky GDPR pro IT infrastrukturu
  1. Vliv na informační bezpečnost
 • Příklady bezpečnostních opatření pro realizaci požadavků GDPR
 • Monitoring a reporting z hlediska požadavků GDPR
  1. Oznamování bezpečnostních incidentů
 • Odpovědnost vůči subjektům údajů a sankce za nedodržování směrnice EU
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
432.00 € ( 522.72 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

IN - EKO TEAM s.r.o., Dana S.
General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 (EU) ( GDPR)
"Informace přínosné a jasné."