IBM AIX - System Administration (AIX1)

IBM, AIX

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do systémů IBM POWER a AIX
  1. Popis platformy POWER a operačního systému AIX
  2. Logické oddíly (LPARy)
  3. Práce s konzolou pro správu HW (HMC)
  4. Virtualizace, virtuální zařízení, VIOS
 • Nástroje pro správu systému
  1. Systems Management Interface Tool (SMIT)
  2. IBM Systems Director (pconsole)
  3. Příkazový řádek (shell)
 • Instalace systému a správa software
  1. Instalace AIX z CD/DVD
  2. Instalace AIX ze sítě (prostředí NIM)
  3. Terminologie používaná při práci se software
  4. Výpis a instalace a deinstalace software AIX
  5. Správa aktualizací, SUMA
 • Správa zařízení a systémová konfigurace
  1. Terminologie používaná při práci se zařízeními
  2. Výpis zařízení a jejich konfigurace
  3. Změna konfigurace zařízení
  4. Přidání a odebrání zařízení ze systému
  5. Adresování zařízení
 • Práce s LVM
  1. Princip a terminologie správy logických svazků (LVM)
  2. Vytváření a správa skupin svazků
  3. Přidání a odebrání fyzických svazků
  4. Vytváření a správa logických svazků
  5. Konfigurace stránkování (paging space)
 • Systémy souborů
  1. Popis a vlastnosti systémů souborů používaných v AIXu
  2. Vytváření souborových systémů JFS2
  3. Montování souborových systémů
  4. Změny vlastností a velikosti systému souborů
  5. Sledování využití a další operace se souborovými systémy
 • Zálohování a obnova souborů
  1. Zálohování a obnova operačního systému, použití příkazů mksysb a mkdvd
  2. Zálohování a obnova systémů souborů, rozdílové a přírůstkové zálohování
  3. Zálohování souborů a adresářů, příkazy backup, restore, tar
 • Správa uživatelů
  1. Vytváření a správa uživatelských účtů
  2. Vytváření a správa skupinových účtů
  3. Koncepce a základní správa rolí (RBAC)
  4. Řízení nastavení uživatelského prostředí
 • Plánování spouštění procesů
  1. Používání nástroje crontab
  2. Používání příkazu at
 • Základní nastavení sítě
  1. Nastavení základních parametrů protokolu TCPIP
  2. Vytváření a správa zařízení typu Etherchannel a VLAN
  3. Mechanismy a nastavení převodu jmen na IP adresy
  4. Používání síťových souborových systémů (NFS)
Recommended subsequent course:
IBM AIX - Advanced System Administration (AIX2)
Schedule:
5 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
1 680.00 € (2 032.80 € incl. 21% VAT)
Language: