IBM AIX - Advanced System Administration (AIX2)

IBM, AIX

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do rozšířené administrace systému AIX
  1. Obecné postupy používané při správě systému, sledování a určování problémů
 • Object data Manager
  1. Význam ODM, typy záznamů uložených v ODM
  2. Struktura a organizace dat v ODM, třídy a objekty
  3. Použití příkazů pro práci s ODM
  4. Příklady záznamů v bežných objektových třídách
 • Inicializace a start systému
  1. Popis inicializace POWER serveru
  2. Inicialiace FSP a hypervisoru, příprava LPARů pro start
  3. Aktivace LPARu, start AIXu
  4. Práce se seznamem zařízení pro start (bootlist)
  5. Tři fáze startu AIXu
  6. Analýza a řešení typických problémů při startu systému
  7. Maintenance a single user mód
 • Správa zařízení a systémová konfigurace
  1. Terminologie používaná při práci se zařízeními
  2. Výpis zařízení a jejich konfigurace
  3. Změna konfigurace zařízení
  4. Přidání a odebrání zařízení ze systému
  5. Adresování zařízení
 • Pokročilá správa LVM
  1. Princip a terminologie správy logických svazků (LVM)
  2. Aktivace/deaktivace, export/import skupin svazků
  3. LVM metadata, VGDA, VGSA, LVCB
  4. Quorum
  5. Souvislosti mezi metadaty LVM a ODM databází
  6. Příklady problémů s LVM a jejich řešení
  7. Praktické postupy při výměně disků v systému
 • Pokročilé nástroje pro zálohování
  1. Alternate disk installation
  2. Klonování systému
  3. Online zálohování dat použitím rozděleného zrcadla (splitted mirrors)
  4. Online zálohování dat použitím snapshotů
 • Workload partitions (WPARs)
  1. Účel a typy WPARů
  2. Vytvoření a správa WPARu
  3. Start a vypnutí WPARu
  4. Přihlášení, spouštění a monitorování procesů ve WPARs
 • Monitorování chyb
  1. Práce s nástrojem errdemon
  2. Práce s nástrojem syslogd
  3. Příklady záznamů errorlogu, konfigurace upozornění
 • Diagnostika
  1. Příkaz diag
  2. Režimy diagnostiky
  3. Čtení diagnostických reportů
 • Dump
  1. Typu a konfigurace dumpu
  2. Nastavení dump zařízení, příkazy sysdumpdev a dumpcheck
  3. Vytvoření dumpu, další operace s vytvořeným dumpem
Recommended previous course:
IBM AIX - System Administration (AIX1)
Recommended subsequent course:
IBM AIX - Shell Programming (AIX3)
Schedule:
5 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
1 680.00 € (2 032.80 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Československá obchodní banka, a. s., Luboš P.
IBM AIX - Advanced System Administration ( AIX2)
"Pan Šlechtický vždy velmi pružně a ochotně reagoval na naše, mnohdy s osnovou kurzu ne zcela související, dotazy. Bude-li šance, rádi se zúčastníme dalšího školení tohoto lektora."