IBM Power Systems for AIX - LPAR and Virtualization (AIX4)

IBM, AIX

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do virtualizace a LPARů
  1. Princip virtualizace, přidělování systémových zdrojů do LPARů
  2. Přehled POWER systémů (POWER 5,6,7)
  3. Funkce hypervisoru
  4. Konfigurace POWER systémů použitím IVM a HMC
  5. Virtuální IO server (VIOS)
  6. Typy virtuálních zařízení (vEthernet, vSCSI, vFC) a jejich vztah k hypervisoru a VIOSu
  7. Integrovaný Ethernet adapter (IVE, HEA)
  8. Princip dalších virtualizačních technologií (AMS, AME, partition mobility, SSP), PowerVM
 • Hardware Management Console
  1. Funkce HMC při správě POWER systémů
  2. Konfigurace HMC, nastavení sítě, uživatelů, připojení HMC k POWER systému
  3. Práce s HMC v grafickém a shell prostředí
  4. Operace s POWER systémy
  5. Operace s LPARy
 • Vytváření a konfigurace LPARů
  1. Vytvoření LPARu
  2. Konfigurace CPU
  3. Konfigurace paměti
  4. Konfigurace IO slotů
  5. Konfigurace virtuálních SCSI a FC adaptérů
  6. Konfigurace virtuálních Ethernet adaptérů
 • Operace s LPARy
  1. Aktivace a vypnutí LPARu
  2. Práce s profily LPARu
  3. Dynamické přidělování zdrojů (operace DLPAR)
  4. Rekonfigurace AIXu v souvislosti s operací DLPAR
  5. Typické problémy při práci s LPARy
 • Virtuální procesory
  1. Dedikované versus virtuální procesory
  2. Capped/Uncapped režim
  3. Simultaneous Multithreading (SMT)
  4. Konfigurace sdílení procesorů (Multiple Shared Processor Pools - MSSP)
  5. Konfigurace dedikovaných procesorů, sdílený a dárcovský režim (sharing, donating)
  6. Sledování nastavení procesorů v prostředí AIXu, použití souvisejících nástrojů
 • Virtuální Ethernet
  1. Funkce a možnosti virtuálních ethernetových adaptérů
  2. Vytvoření vEthernet adaptéru
  3. Konfigurace VLAN
  4. Konfigurace zařízení typu virtual switch na úrovní POWER systému
  5. Koncepce a konfigurace Integrovaných Ethernet adaptérů (IVE)
 • Virtual IO server (VIOS)
  1. Význam a funkce VIOSu při konfiguraci virtuálních zařízení
  2. Instalace a počáteční konfigurace VIOSu
  3. Shared Ethernet Adapter (SEA), funkce a konfigurace
  4. Virtual SCSI, práce s adaptéry, backing a target zařízeními
  5. Virtuální disky a optické mechaniky
  6. Virtual Fibre Channel, práce s adaptéry, technologie NPIV, porovnání s vSCSI
  7. Další funkce VIOSu a operace s VIOSem (backup, update)
 • Duální VIOS
  1. Řešení virtualizace pro vysokou dostupnost
  2. SEA failover
  3. Redundandní vSCSI konfigurací AIX LVM zrcadlení
  4. Redundandní vSCSI konfigurací MPIO
Recommended previous course:
IBM AIX - System Administration (AIX1)
Schedule:
5 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
1 800.00 € (2 178.00 € incl. 21% VAT)
Language: