Inkscape - Fundamentals of Computer Graphics (INKSC)

Graphics, 2D Graphics

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do počítačové grafiky
  1. Typy počítačové grafiky
  2. Zařazení vektorových editorů ve workflow grafického zpracování
  3. Nejrozšířenější SW a srovnání s programem Inkscape, vzájemná kompatibilita
 • Začínáme s Inkscapem
  1. Jak se orientovat v prostředí programu, zobrazování
  2. Vlastnosti dokumentu, editace formátu
  3. Ukládání souboru, formát SVG a PDF
 • Jednoduché tvary
  1. Vytváření a editace
  2. Teorie barev
  3. Výplň a tah objektů
  4. Typy výplní (spojitá, přechodová, vzor, textura)
 • Pomocné prvky
  1. Pravítka, vodítka, mřížka
  2. Přitahování objektů
 • Transformace objektů
  1. Výběr, seskupování, posun, otáčení, zkosení
  2. Kopírování, duplikace a klonování
  3. Zarovnání, zamykání a pořadí objektů
 • Křivky
  1. Vytvářením, druhy a úpravy uzlů
  2. Kombinace tvarů (sloučení, oříznutí, průnik)
 • Vrstvy
  1. Vytváření, organizace a využití
 • Vektorizace rastrové grafiky
  1. Ukázky automatických převodů rastrových obrázků na vektory
 • Text
  1. Základní přehled o písmu
  2. Vytváření a formátování textu
  3. Převedení textu do křivek
 • Externí grafika
  1. Import, ořez
 • Výstup pro tisk a web
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: