Introduction to Data Mining (DM1)

Databases

Location, current term courseBrno / online
7/8/2021 - 7/9/2021 CZECH
Order
9/2/2021 - 9/3/2021 CZECH
Order
11/4/2021 - 11/5/2021 CZECH
Order
Praha / online
6/24/2021 - 6/25/2021 CZECH
Order
8/19/2021 - 8/20/2021 CZECH
Order
10/14/2021 - 10/15/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod, související pojmy (machine learning, artificial intelligence, data science).
 • Metodiky data miningu
 • Data, typy dat, datová kvalita
 • Explorační analýza dat, vizualizace dat
 • Nástroje pro data mining
  1. Klasické desktopové nástroje (RapidMiner)
  2. Webové nástroje (BigML)
 • Preprocessing dat
  1. Sampling
  2. Transformace
  3. Selekce
  4. Diskretizace
  5. Seskupování hodnot
  6. Chybějící hodnoty
 • Data miningové techniky
  1. Regresní funkce, logistická regrese
  2. Klasifikace (rozhodovací stromy, neuronové sítě, Bayesovská klasifikace) + evaluace modelu a jeho kvalita
  3. Asociační pravidla
  4. Shlukování
 • Interpretace a evaluace
 • Text mining na praktickém příkladu
Recommended subsequent course:
Data mining v cloudu - BigML (DM2)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
317.86 € ( 384.61 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Ministerstvo obrany, David H.
Introduction to Data Mining  ( DM1)
"Díky za přizpůsobení dle požadavků účastníků a za praktické ukázky."
Národní knihovna České republiky, Marie H.
Introduction to Data Mining  ( DM1)
"S obsahem kurzu i s přístupem pana lektora jsem byla spokojená. Po úvodním vhledu do problematiky jsme se věnovali jednotlivým tématům s ohledem na individuální požadavky účastníků kurzu formou workshopu. Pan lektor byl vstřícný, nápomocný a dobře si poradil s různorodostí naší skupiny."