Introduction to Data Mining (DM1)

Databases

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod, základní pojmy (data science vs. machine learning vs. artificial intelligence vs. data mining)
 • Typický postup při řešení analytické úlohy + stupně datové analytiky
 • Data, typy dat, datová kvalita
 • Explorační analýza dat, vizualizace dat
 • Nástroje pro data science, co se používá
  1. Lokální desktopové nástroje (na lokálním počítači)
  2. Jazyky R a Python (u Pythonu představení základních knihoven)
  3. Cloudové platformy
 • Příprava dat
  1. Selekce
  2. Čištění dat
  3. Transformace dat (seskupování hodnot, diskretizace, odvozené sloupce, …)
  4. Sampling
 • Techniky strojového učení
  1. Lineární regrese
  2. Klasifikační úlohy – logistická regrese, rozhodovací stromy, neuronové sítě, bayesovské přístupy
  3. Shlukování
  4. Asociační pravidla
  5. Detekce anomálií
 • Interpretace výsledků a vyhodnocení modelů
 • Zpracování přirozeného jazyka na praktickém příkladu
 • State-of-the-art v oblasti data science, strojového učení a umělé inteligence
Recommended subsequent course:
Data mining v cloudu - BigML (DM2)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

Zebra Technologies CZ s.r.o., Martin P.
Introduction to Data Mining  ( DM1)
"školení bylo vhodným úvodem do problematiky. velmi se mi líbilo"
Ministerstvo obrany, David H.
Introduction to Data Mining  ( DM1)
"Díky za přizpůsobení dle požadavků účastníků a za praktické ukázky."
Národní knihovna České republiky, Marie H.
Introduction to Data Mining  ( DM1)
"S obsahem kurzu i s přístupem pana lektora jsem byla spokojená. Po úvodním vhledu do problematiky jsme se věnovali jednotlivým tématům s ohledem na individuální požadavky účastníků kurzu formou workshopu. Pan lektor byl vstřícný, nápomocný a dobře si poradil s různorodostí naší skupiny."