Kotlin (KTLN1)

Programming, Kotlin

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod, seznámení s programovacím jazykem Kotlin
 • Úvod do objektově orientovaného programování
  1. Seznámení s pojmy objekt, dědičnost, třída, polymorfismus
  2. Základní principy OOP
 • Seznámení s vývojovým prostředím (standardně IntelliJ)
 • Datové typy, operátory, řídící příkazy
  1. Cykly
  2. Porovnávání (===)
  3. Lambda výrazy
  4. Blok when
  5. Properties
  6. Defaultní a pojmenované argumenty
  7. Externí funkce
  8. Rozsahy
  9. Přetěžování operátorů
 • Řetězce a další základní datové typy
  1. Vlastnosti řetězců, porovnávání řetězců, imutabilita
  2. Metody třídy String
  3. Standardní jazykové pole, omezení a jejich výhody, vytváření, cyklus for a iteratovatelné objekty
 • Návrh a tvorba tříd, metod, objektů
  1. Vytvoření vlastní třídy
  2. Proměnné a properties objektu, metody objektu
  3. Vytváření objektů
  4. Úrovně viditelnosti
  5. Datové třídy
 • Vytváření balíků a implementace rozhraní
  1. Struktura balíků, vztah balíku a adresářové struktury při překladu a natahování tříd, význam IDE pro automatickou správu adresářů a balíků
  2. Importování balíků, viditelnost datových typů
  3. Implementace rozhraní, automatické přetypování na rozhraní, explicitní přetypování, význam operátoru is
 • Zpracování výjimek v programu
  1. Typy výjimek v Javě a Kotlin prostředí
  2. Standardní výjimky, kontrolované a běhové výjimky
  3. Ošetřování výjimek
  4. Blok finally
 • Sestavovací nástroje
  1. Přehled - Maven, Gradle (standardně Gradle)
  2. Správa a přidávání závislostí
 • Práce s kolekcemi
  1. Mutabilní a imutabilní kolekce
  2. Seznamy, pole
  3. Asociativní pole
 • Vstupní a výstupní operace
  1. Práce s konzolí, výpis na obrazovku, čtení od uživatele, objekt Console
  2. Parametry programu, oživení aplikace řízené z příkazového řádku
 • Null safety
  1. Lambda výrazy
  2. Úvod, význam
  3. Použití s kolekcemi
 • Interoperabilita s prostředím jazyka Java
 • Tvorba a oživení samostatných aplikací
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

AspectWorks, s.r.o., Petra L.
Kotlin ( KTLN1)
"Díky konkrétním požadavkům na osnovu a malému počtu účastníků byl možný individuální přístup a probrání témat na přání."