MS Dynamics NAV Workshop – Integration with other software (NAV12)

Microsoft, Dynamics 365 Business Central

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Integrace NAV pomocí vlastních Web Services (webových služeb).
  1. Webové služby NAV - SOAP, ODATA (JSON).
  2. Typy objektů NAV pro publikaci webových služeb - Codeunits, Pages, Queries.
  3. Rozdíly mezi jednotlivými objekty, výhody a nevýhody každého z nich.
  4. Využití objektu XMLPort pro práci s komplexními datovými typy.
  5. Ukázky konzumace webových služeb z prostředí .NET, popř. z jiných.
  6. Možnost využití abstrakce a dědičnosti při tvorbě velmi univerzálního klienta s možností navázání grafického rozhraní (WPF a databinding).
  7. Nástroje pro testování, ladění (debugging). S tím související ukázky odlaďování chyb (velmi důležitý prvek v situacích, kdy se integrují různé platformy a aplikace).
 • Integrace NAV pomocí SQL.
  1. Využití pohledů a jejich mapování do NAV.
  2. Přístup k jiným databázím (i na vzdálených serverech) přímo z NAV (různý přístup pro různé verze NAV).
 • Další způsoby integrace.
  1. Využití různých funkcionalit .NET Framework (WCF, remoting, atd.).
  2. Integrace pomocí add-inů pro NAV.
Recommended previous course:
MS Navision workshop – Design (NAV02)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: