MS Navision workshop – Design (NAV02)

Microsoft, Dynamics 365 Business Central

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
  • Popis menu (opakování z úvodního školení)
  • Funkční klávesy, ovládání systému
  • Přehled objektů
  • Formulář (definice, vlastnosti formulářů, wizard, toolbox)
  • Tabulky (definice, vlastnosti polí, vlastnosti tabulek, kód (příkazy, syntaxe, parametry, proměnné), triggery polí, triggery tabulek, Symbol Menu)
  • Codeunit (definice, vlastnosti codeunit, C/AL kód, procedury a funkce)
  • Dataport (definice, exporty/importy, vlastnosti dataportů, toolbox)
  • Report (definice, vlastnosti formulářů, wizard, toolbox)
  • Debugger, ladění kódu
Recommended subsequent course:
MS Dynamics NAV Workshop – Integration with other software (NAV12)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

ÚJV Řež, a. s., Michal P.
MS Navision workshop – Design ( NAV02)
"Praktická doporučení, zkušenosti školitele. Skvělá úroveň školitele."