MS Excel - Advanced VBA Programming (MSEVB2)

Microsoft, Programming

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod
  1. Vývojové prostředí
  2. Záznam a úprava maker
  3. Použití proměnných, statických a dynamických polí
  4. Vytváření procedur a funkcí
  5. Parametry povinné, nepovinné a pole parametrů
  6. Standardní funkce VBA
  7. Větvení programu, podmíněné příkazy a cykly
 • Objekty Excelu
  1. Odkazy, vlastnosti a metody buněk a oblastí
  2. Práce s listy a sešity, jejich vlastnosti a metody
  3. Vlastnosti a metody objektu Application a kolekcí
  4. Sloučení zaznamenaných maker do výsledného projektu
 • Události Excelu
  1. Využití událostí listů
  2. Události sešitů
  3. Události objektu Application
 • Použití ovládacích prvků, využití jejich vlastností a událostí
  1. Ovládací prvky v listech
  2. Uživatelské formuláře s ovládacími prvky
 • Dialogová okna
  1. Vlastní dialogy Excelu
  2. Vytváření vlastních dialogových oken pro práci se soubory
  3. Správa souborů a složek, standardní a technologií FSO
  4. Práce s registry Windows
 • Objektově orientované programování
  1. Vytváření vlastních tříd a jejich využití
  2. Zapouzdření vlastností
  3. Metody tříd
  4. Dědičnost
 • Přizpůsobení prostředí Excelu
  1. Vytvoření přikazů v pásu karet
  2. Vytvoření místní nabídky
  3. Vytvoření vlastních pásů karet pomocí XML kódu
 • Programování událostí Excelu
  1. Využití ovládacích prvků na liště Excelu
  2. Události listů a sešitů
 • Vytvoření doplňku pomocí kódu VBA
  1. Využití funkcí doplňku
  2. Využití formulářů doplňku
 • Programování databází MS Access, SQL Serveru
  1. Připojení databáze
  2. Přenos dat z databáze do listu Excelu
  3. Přenos dat z listu Excelu do databáze
 • Ovládání jiných programů z Excelu
  1. Objekty Excel.Application, Word.Application
Recommended previous course:
MS Excel - VBA Programming (MSEVB1)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

Sberbank CZ, a.s., Jakub C.
MS Excel - Advanced VBA Programming ( MSEVB2)
"very nice beutiful"