MS Word - For Beginners (WORD1)

Microsoft Office, Word

Location, current term courseBrno / online
8/12/2021 - 8/13/2021 CZECH
Order
11/4/2021 - 11/5/2021 CZECH
Order
Praha / online
7/22/2021 - 7/23/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Seznámení s prostředím aplikace
  1. Základní orientace v prostředí textového editoru
  2. Pásy karet, panel nástrojů Rychlý přístup a jeho přizpůsobení
 • Práce s dokumenty
  1. Otevření nového prázdného dokumentu, použití šablony
  2. Uložení dokumentu, typy souboru
  3. Kopie dokumentu
 • Základy práce s textem
  1. Editace textu - základní doporučení pro práci s textem a typografická pravidla
  2. Opravy a odstranění textu
  3. Vkládání symbolů, automatické opravy
  4. Výběr textu (znaky, slovo, věta, odstavec, řádek, celý dokument, souvislý a nesouvislý text)
  5. Kopírování a přesouvání textu
  6. Kontrola pravopisu a mluvnice
 • Formátování textu
  1. Příkazy pro formátování písma
  2. Odstavec textu a jeho formátování
  3. Číslované seznamy a seznamy s odrážkami
  4. Kopírování formátování, odstranění formátování
  5. Netisknutelné znaky (znak odstavce, zalomení řádku, pevná mezera, tabulátor)
 • Práce s rozsáhlejším dokumentem
  1. Příkazy Najít a Nahradit a jejich praktické využití
  2. Vložení titulní stránky podle šablony
  3. Práce se šablonou dokumentu, použití ovládacích prvků obsahu
 • Tabulky
  1. Vložení tabulky na stránku dokumentu
  2. Rychlé tabulky a způsoby vkládání tabulek
  3. Základní úpravy a formátování tabulek
  4. Využití tabulek k rozmístění textu a grafických objektů
 • Vkládání ilustrací do dokumentu
  1. Vkládání obrázků a pozice obrázku na stránce
  2. Formátování obrázků
  3. Snímky a výřezy obrazovky
  4. Vkládání obrazců, popisků a jejich formátování
 • Zobrazení dokumentu
  1. Rozložení při tisku, režim čtení
  2. Navigační podokno - vyhledávání, miniatury stran
 • Vzhled stránky před tiskem a tisk
  1. orientace, velikost a okraje stránky
  2. záhlaví a zápatí stránky, číslování stran dokumentu
  3. náhled stránky před tiskem
  4. tisk dokumentu
 • Styly
  1. Nepřímé formátování pomocí stylů
  2. Vysvětlení stylu a použití rychlých stylů
  3. Zobrazení struktury dokumentu - navigační podokno a nadpisy
Recommended subsequent course:
MS Word - For Advanced Users (WORD2)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
171.43 € ( 207.43 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

EuroAgentur Hotels & Travel a.s., Miriam J.
MS Word - For Beginners ( WORD1)
"Bylo to velmi přínosné školení. Spousta nových informací. Děkuji."