OSGi Framework I. (OSGI1)

Programming, Java, Spring

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Charakteristika OSGi frameworku
  1. Problematika modularity a service-oriented designu
  2. Sémantické verzování
  3. Historie, filozofie a kořeny OSGi
  4. Srovnání s jinými frameworky (JEE/Spring, Jigsaw)
 • Architektura OSGi frameworku
  1. Základní pojmy a definice
  2. Přehled vrstev a jejich interakce
 • Modulární vrstva
  1. Bundle a jeho struktura
  2. Wiring, importování a exportování balíčků, verzování
  3. Class loading obecně a OSGi class loading architecture
  4. Fragment bundles
 • Životní cyklus a jeho řízení
  1. Spuštění instance kontejneru, embedding
  2. Životní cyklus bundle
  3. Rozhraní Bundle a BundleContext
  4. Systémové události
 • Podpora služeb
  1. Koncept služeb a jejich registrace
  2. Životní cyklus služeb
  3. API pro podporu služeb
 • Tracker API
 • Podpora konfigurace služeb
 • Vysokoúrovňová podpora služeb
  1. Declarative Sevices
  2. Blueprint Container
 • Časté vzory
  1. Extender pattern
  2. Whiteboard pattern
 • Podpora webu
  1. Web Applications
  2. Http Whiteboard
  3. Http Service
 • Co se jinam nevešlo
  1. Implementace OSGi frameworku
  2. Nástroje a techniky pro vývoj kódu
  3. Praktická cvičení
  4. Zajímavosti a další možnosti
Recommended previous course:
Java: Concurrent Programming (JAV4)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
752.00 € ( 909.92 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Brose CZ spol. s r.o., Václav D.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Za mě žádné námitky."
Brose CZ spol. s r.o., Lukáš M.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Byl jsem velmi spokojen. Kurz bych určitě doporučil."
MoroSystems, s.r.o., Andrea S.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Prednasejici velmi dobre udrzel mou pozornost, dobre stridani programovacich a teoretickych bloku."
MoroSystems, s.r.o., Jan P.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Velice si cením přístupu školitele, který se snaží maximálně soustředit na oblasti, které zajímají účastníky kurzu a probrat je do většího detailu."
MoroSystems, s.r.o., Josef P.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Je znát, že lektor dané problematice rozumí a jenom nevykládá připravenou látku, ale na doplňující otázky reaguje pohotově a věcně. Často doplní praktické příklady, které pomohou s pochopením a nastíní použitelnost. Za mě dostatečný prostor pro vlastní programování a vyzkoušení si naučené problematiky."
MoroSystems, s.r.o., Miloš Z.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Je vidět, že lektor je fanoušek OSGi :)"