Perl - Advanced Programming (PRL2)

Programming, Programming - other

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Pokročilé datové struktury
  1. Vícerozměrná pole a asociativní pole
  2. Odkazy na proměnnou
  3. Pole
  4. Anonymní pole
  5. Hashe, anonymní hashe
  6. Callback funkcí
  7. Anonymní funkce
  8. Použití referencí jako parametrů a návratových hodnot funkcí
 • Moduly (knihovny)
  1. Použití existujících
  2. Vytváření nových modulů
 • Objekty
  1. Základní principy objektového programování
  2. Metody
  3. Volání metod
  4. Vytváření vlastních objektů
  5. Dědičnost
  6. Třídy v externím modulu, třídy v hlavním programu
  7. Konstruktory
  8. Přepisování metod
  9. Volání rodičovské metody
 • Práce s IO
  1. Soubory, metadata, POSIX operace
  2. Přesměrování IO, pipes
 • Ladění programu
 • Perl a externí programy
  1. Spouštění externích procesů
  2. Návratové hodnoty
  3. Práce s procesy
  4. Práce s UNIX utilitami
Recommended previous course:
PERL - Essentials of Programming (PRL1)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

Deutsche Börse Services s.r.o., Radek M.
Perl - Advanced Programming ( PRL2)
"Perfektní!"