Programming with GitHub Copilot and ChatGPT: AI in practice (AIPRG)

Programming, Java, Spring

Location, current course termBrno + online (volitelně)
9/2/2024 - 9/3/2024 CZECH
Order
11/11/2024 - 11/12/2024 CZECH
Order
1/20/2025 - 1/21/2025 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
9/5/2024 - 9/6/2024 CZECH
Order
11/14/2024 - 11/15/2024 CZECH
Order
1/23/2025 - 1/24/2025 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • ​​Úvod do využití AI ve vývoji software 
  1. ​Seznámení s nástroji GitHub Copilot a ChatGPT
  2. ​Přehled AI technologií aplikovaných na vývoj software
  3. ​Integrace AI nástrojů do vývojového prostředí
 • ​Workshop a praktické cvičení 
  1. ​Analýza a identifikace slabých míst existujícího projektu
  2. ​Rozšíření projektu o nové funkcionality s využitím AI
  3. ​Praktická cvičení ve dvojicích, střídání práce bez AI nástrojů a s nimi
 • ​Praktické aplikace AI nástrojů 
  1. ​Generování kódu
  2. ​Dokumentace API a optimalizace databázových dotazů pomocí AI
  3. ​Pokrývání existujícího kódu automatizovnými testy
 • ​Pokročilé techniky vývoje software za využití AI 
  1. ​Refactoring a aplikace SOLID principů
  2. ​Práce s REST API a SQL, včetně generování dokumentace
 • ​Návrh architektury software 
  1. ​AI jako pomocník při řešení architektonických výzev v průběhu vývoje software
 • ​Best Practices pro čistý a udržitelný kód 
  1. ​Testovatelnost software a tvorba udržitelného kódu
  2. ​Integrace nejlepších praktik do běžných vývojových procesů
 • ​Blízká budoucnost AI nástrojů​ 
  1. Představení novinek ze světa vývojových AI nástrojů
  2. Co nás čeká v následujících měsících na poli využití AI ve vývoji software
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
488.00 € ( 590.48 € incl. 21% VAT)
Language: