Python - Async IO (PYTH4)

Programming, Python

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Základy kooperativního programování
  1. Souběh událostí a úloh
  2. Souběžné zpracování bez vláken
  3. Asynchronní nástroje v Pythonu
 • Srovnání možností souběžného zpracování
  1. Korutiny a callbacky
  2. Vícevláknové aplikace
  3. Víceprocesové aplikace
 • První korutiny
  1. Zpracování po částech
  2. Jednoduché generátory
  3. Od generátorů ke korutinám
  4. Neblokující čekání
 • Vstup a výstup
  1. Integrace s operačním systémem
  2. Čekání na události (futures)
 • Praktické asynchronní programování
  1. Smyčka událostí
  2. Síťová komunikace
  3. Uživatelský vstup a výstup
  4. Kooperativní výpočetní úlohy
 • Důležitá teorie
  1. Asymptotická složitost algoritmů
  2. Kooperativní cykly
 • Kombinace s vlákny operačního systému
  1. Multithreading a multiprocessing
  2. Integrace threadů a smyčky událostí
  3. Existující I/O knihovny a jejich integrace
 • Obecná doporučení
  1. Volba nástrojů pro souběžné zpracování
  2. Multiprocessing, multithreading, korutiny
  3. Psaní srozumitelného kódu
Recommended previous course:
Design Patterns in Python (PYTH3)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
832.00 € (1 006.72 € incl. 21% VAT)
Language: