SQL (SQL1P)

Databases, MS SQL

Location, current term courseVirtualPro (online)
6/25/2021 - 6/25/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Praktické využití příkazu SELECT
  1. WHERE (více podmínek, LIKE, IN, BETWEEN)
  2. GROUP BY
  3. HAVING
  4. JOIN a MULTIJOIN
  5. PODDOTAZY
 • CREATE, ALTER, DROP
  1. vytvoření tabulky
  2. propojení tabulek relační vazbou
  3. přidání nového sloupce do již vytvořené tabulky
  4. odstranění tabulky a relace
 • INSERT, UPDATE, DELETE
  1. práce řádky
  2. naplnění dat nového sloupce daty z jiného zdroje
  3. mazání dat na základě referenční integrity
Recommended previous course:
SQL Introduction - Querying and managing data (SQL1)
Schedule:
1 day (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
139.29 € ( 168.54 € incl. 21% VAT)
Language: