Spring Framework a Spring Boot - Building a Microservices Application (SPRB1)

Programming, Java, Spring

Location, current term courseBrno / online
7/7/2021 - 7/9/2021 CZECH
Order
9/29/2021 - 10/1/2021 CZECH
Order
Praha / online
6/2/2021 - 6/4/2021 CZECH
Order
8/25/2021 - 8/27/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do prostředí Spring Boot
  1. Architektura
  2. Vytvoření aplikace
  3. Spuštění aplikace
  4. Podporované jazyky (možnost domluvy - Java či Kotlin, standardně Java)
  5. Podporované sestavovací prostředí (možnost domluvy - Gradle či Maven, standardně Maven)
 • Spring framework - komponenty
  1. Dependency injection
  2. Druhy komponent a používané anotace
  3. Service, Controller, RestController, Repository
  4. Scope služeb, singletony
 • Tvorba REST služeb
  1. Úvod do HTTP protokolu a principu REST
  2. HTTP metody, status kódy, URI
  3. Předávání dat - formát JSON
  4. Tvorba REST služeb v Spring
  5. Předávání parametrů v query a path
  6. Předávání dat pomocí těla HTTP požadavku
  7. Generování odpovědi
 • Přístup k vzdáleným REST službám
  1. Přehled možností - RestTemplate, WebClient
  2. Ukázka práce s WebClient
 • Práce s databází
  1. Přehled možností připojení - JDBC, JPA, Spring Data
 • Úvod do JPA (Java Persistence API) a Hibernate / Spring Data JPA
  1. Úvod JPA a Hibernate
  2. Modelování entit
  3. Základní mapování sloupců, primitivní typy
  4. 1:1, 1:N vztahy
  5. JPQL - stručný úvod, základní dotazování
  6. Spring Data JPA - základní úvod, tvorba repository
 • Správa transakce v Spring
  1. Automatická správa transakce
  2. Anotace @Transactional
  3. Izolace transakcí
  4. Commit, rollback
 • Automatické testování v prostředí Spring Boot
  1. Úvod do testování
  2. Jednotkové testy
  3. Integrační testy pro služby
Recommended previous course:
Java - Beginning Application Development (JAV1)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
496.43 € ( 600.68 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

J&T SERVICES ČR, a.s., Vojtěch U.
Spring Framework a Spring Boot - Building a Microservices Application ( SPRB1)
"Školení splnilo má očekávání. Probranou látku využiji v praxi."
Home Credit a.s., Ondřej B.
Spring Framework a Spring Boot - Building a Microservices Application ( SPRB1)
"Velmi přínosné, prakticky založené, ale i zároveň s dobrým vysvětlením teoretických principů. Nejvíce mě zaujala práce s anotacemi a ušetření času a kódu které představují."
Unicorn Vysoká škola s.r.o., Simon P.
Spring Framework a Spring Boot - Building a Microservices Application ( SPRB1)
"Školení bylo nad moje očekávání, dozvěděl jsem se spoustu nového. Školitel je člověk na svém místě. "
Československá obchodní banka, a. s., Michal Ř.
Spring Framework a Spring Boot - Building a Microservices Application ( SPRB1)
"Školení bylo super, díky! Lektor problematice velmi rozumí a umí ji také vysvětlit. osnovy vypadají zvolené dobře, přiměřeně dané délce a interaktivitě. PS. Skvělé cukroví! :)"