Symphony Framework - Creating of Web Applications (SMF1)

Programming, Web Programming

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Základy
  1. Instalace pomocí composer
  2. První spuštění aplikace
  3. Struktura aplikace, pojem Bundle
  4. Ukázka konfigurace pomocí YAML, XML a PHP
  5. Ladění aplikace
 • Architektura aplikace
  1. Vysvětlení pojmu MVC, Inversion of Control (IOC) a Dependency Injection
  2. Controller
  3. View
  4. Routing
 • Twig
  1. Popis šablonovacího systému
  2. Výpis proměnných, filtry
  3. Podmínky a cykly
  4. Dědičnost a bloky
  5. Assets
 • HTTP požadavky
  1. Zpracování dat předaných v požadavku
  2. Práce se Session
  3. Redirect
 • Formuláře
  1. Vytvoření a vykreslování formuláře
  2. Validace a zpracování dat
 • Doctrine
  1. Vysvětlení pojmu ORM
  2. Seznámení se s ORM Doctrine
  3. Entity, Repository
  4. Jednoduchá CRUD aplikace (přidání, editace a mazání položek)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
712.00 € ( 861.52 € incl. 21% VAT)
Language: