PHP - Essentials of Programming (PHP1)

Programming, Web Programming

Location, current term courseBrno / online
7/29/2021 - 7/30/2021 CZECH
Order
9/23/2021 - 9/24/2021 CZECH
Order
11/18/2021 - 11/19/2021 CZECH
Order
Praha / online
7/29/2021 - 7/30/2021 CZECH
Order
9/2/2021 - 9/3/2021 CZECH
Order
11/4/2021 - 11/5/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod, seznámení s jazykem
  1. rozdíl statických a dynamických stránek
  2. samostatné PHP, implementace v HTML, komentáře
  3. rozdíly syntaxe verze PHP 4, 5.3 a současné verze
  4. doporučení pro výběr správného webhostingu
 • Nástroje
  1. instalace Webserveru, konfigurace virtualhostů
  2. Textové editory a PHP IDE (Integrated Development Environment)
  3. integrované ladící funkce PHP
  4. konfigurace a používání Nette laděnky
 • Proměnné
  1. základní datové typy, přiřazování hodnot
  2. viditelnost proměnných, odlišnosti od jiných C-like jazyků
  3. konstanty, možnosti datových typů pro konstanty
 • Podmínky a větvení aplikací
  1. příkaz if a else, switch a case
  2. konstrukce podmínek v HTML
  3. logické operátory, vyhodnocování podmínek
 • Pole a cykly
  1. typy indexů, objekt stdClass
  2. procházení pole konstrukcemi for, foreach a while
  3. konstrukce procházení v HTML
  4. pole s více úrovněmi, vestavěné funkce pro pole
 • Integrované funkce PHP
  1. skládání více PHP souborů a šablon
  2. práci s řetězci a čísly
  3. práci s datem a časem
  4. další vestavěné funkce (gettype, isset, explode/implode, list...)
  5. BONUS: konfigurace .htaccess pro jednoduché použití hezkých adres
 • Vlastní funkce, strukturování
  1. konstrukce a použití funkcí, funkce v proměnných
  2. argumenty a automatické hodnoty argumentů
  3. návratové hodnoty funkcí
  4. viditelnost proměnných
  5. BONUS: vytvoření jednoduché třídy a použití konstrukce $this
 • Práce se soubory a složkami
  1. vytvoření, zápis, čtení a smazání textového souboru
  2. přesunování souborů, práce se složkami
  3. BONUS: atomické úpravy souboru pro frekventované scripty
 • Práce s XML a JSON
  1. rychlý úvod do XML a JSON a srovnání základních pojmů
  2. načtení a možnosti procházení jednoduchého XML souboru
  3. transformace PHP objektů a polí do JSON formátu a naopak
  4. odesílání XML/JSON dat ke klientovi
  5. BONUS: jednoduché zpracování dat u klienta
 • Formuláře
  1. náležitosti atributů tagu form, konfigurace pro různé typy komunikace
  2. uživatelské vstupní pole - text, přepínače, zatržítko, rozbalovací nabídka, posuvník, ukázka odesílání více souborů bez Flashe
  3. strukturování odesílaných dat prohlížečem
  4. validace vstupních dat u klienta a na serveru
  5. uložení textových i obrázkových dat
  6. BONUS: odeslání emailu po přijetí formuláře
 • Cookies a session
  1. vysvětlení pojmů, hlavní rozdíly a vhodná použití
  2. vytváření, ukládání, změny a mazání cookies u uživatele
  3. životnost a omezení cookies a session
  4. BONUS: příklady z praxe - ukládání přihlašovacích jmen,
  5. položek v eshop košíku, kdy cookies ani session nepoužívat
 • Spolupráce s databází
  1. Co je databáze, instalace a konfigurace MySQL
  2. seznámení s nástrojem Adminer, vytvoření a editace tabulky
  3. představení základní SQL konstrukce SELECT
  4. připojení do databáze a čtení dat pomocí knihovny dibi
  5. význam a vytvoření tabulkového indexu
  6. BONUS: představení dalších SQL konstrukcí - INSERT, UPDATE, DELETE
 • Závěr
  1. cvičení - tvorba ankety, jednoduchého fóra
  2. návrhy složitějších aplikací, představení vhodných frameworků a CMS
  3. informace na internetu, užitečné PHP knihovny
Recommended subsequent course:
PHP - Advanced Programming (PHP2)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
264.00 € ( 319.44 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Tomáš Kolařík, Ivana K.
PHP - Essentials of Programming ( PHP1)
"Kurz splnil mé očekávání, i přes velké množství informací, které bylo třeba vstřebat mi vyhovovala délka školení. "