PHP - Essentials of Programming (PHP1)

Programming, Web Programming

Location, current course termBrno + online (volitelně)
1/22/2024 - 1/23/2024 CZECH
Order
3/18/2024 - 3/19/2024 CZECH
Order
5/6/2024 - 5/7/2024 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
1/4/2024 - 1/5/2024 CZECH
Order
2/29/2024 - 3/1/2024 CZECH
Order
5/2/2024 - 5/3/2024 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod, seznámení s jazykem
  1. Rozdíl statických a dynamických stránek
  2. Samostatné PHP, implementace v HTML, komentáře
  3. Rozdíly syntaxe verze PHP 4, 5.3 a současné verze
  4. Doporučení pro výběr správného webhostingu
 • Nástroje
  1. Instalace Webserveru, konfigurace virtualhostů
  2. Textové editory a PHP IDE (Integrated Development Environment)
  3. Integrované ladící funkce PHP
  4. Konfigurace a používání Nette laděnky
 • Proměnné
  1. Základní datové typy, přiřazování hodnot
  2. Viditelnost proměnných, odlišnosti od jiných C-like jazyků
  3. Konstanty, možnosti datových typů pro konstanty
 • Podmínky a větvení aplikací
  1. Příkaz if a else, switch a case
  2. Konstrukce podmínek v HTML
  3. Logické operátory, vyhodnocování podmínek
 • Pole a cykly
  1. Typy indexů, objekt stdClass
  2. Procházení pole konstrukcemi for, foreach a while
  3. Konstrukce procházení v HTML
  4. Pole s více úrovněmi, vestavěné funkce pro pole
 • Integrované funkce PHP
  1. Skládání více PHP souborů a šablon
  2. Práci s řetězci a čísly
  3. Práci s datem a časem
  4. Další vestavěné funkce (gettype, isset, explode/implode, list...)
  5. BONUS: konfigurace .htaccess pro jednoduché použití hezkých adres
 • Vlastní funkce, strukturování
  1. Konstrukce a použití funkcí, funkce v proměnných
  2. Argumenty a automatické hodnoty argumentů
  3. Návratové hodnoty funkcí
  4. Viditelnost proměnných
  5. BONUS: vytvoření jednoduché třídy a použití konstrukce $this
 • Práce se soubory a složkami
  1. Vytvoření, zápis, čtení a smazání textového souboru
  2. Přesunování souborů, práce se složkami
  3. BONUS: atomické úpravy souboru pro frekventované scripty
 • Práce s XML a JSON
  1. Rychlý úvod do XML a JSON a srovnání základních pojmů
  2. Načtení a možnosti procházení jednoduchého XML souboru
  3. Transformace PHP objektů a polí do JSON formátu a naopak
  4. Odesílání XML/JSON dat ke klientovi
  5. BONUS: jednoduché zpracování dat u klienta
 • Formuláře
  1. Náležitosti atributů tagu form, konfigurace pro různé typy komunikace
  2. Uživatelské vstupní pole - text, přepínače, zatržítko, rozbalovací nabídka, posuvník, ukázka odesílání více souborů bez Flashe
  3. Strukturování odesílaných dat prohlížečem
  4. Validace vstupních dat u klienta a na serveru
  5. Uložení textových i obrázkových dat
  6. BONUS: odeslání emailu po přijetí formuláře
 • Cookies a session
  1. Vysvětlení pojmů, hlavní rozdíly a vhodná použití
  2. Vytváření, ukládání, změny a mazání cookies u uživatele
  3. Životnost a omezení cookies a session
  4. BONUS: příklady z praxe - ukládání přihlašovacích jmen,
  5. Položek v eshop košíku, kdy cookies ani session nepoužívat
 • Spolupráce s databází
  1. Co je databáze, instalace a konfigurace MySQL
  2. Seznámení s nástrojem Adminer, vytvoření a editace tabulky
  3. Představení základní SQL konstrukce SELECT
  4. Připojení do databáze a čtení dat pomocí knihovny dibi
  5. Význam a vytvoření tabulkového indexu
  6. BONUS: představení dalších SQL konstrukcí - INSERT, UPDATE, DELETE
 • Závěr
  1. Cvičení - tvorba ankety, jednoduchého fóra
  2. Návrhy složitějších aplikací, představení vhodných frameworků a CMS
  3. Informace na internetu, užitečné PHP knihovny
Recommended subsequent course:
PHP - Advanced Programming (PHP2)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
264.00 € ( 319.44 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Sumisho Global Logistics Europe s.r.o., Tomáš H.
PHP - Essentials of Programming ( PHP1)
"Kurz byl opět zajímavý a přínosný jako vždy. Ze strany lektora není možné mít jedinou výhradu."
Tomáš Kolařík, Ivana K.
PHP - Essentials of Programming ( PHP1)
"Kurz splnil mé očekávání, i přes velké množství informací, které bylo třeba vstřebat mi vyhovovala délka školení. "