TCP / IP protocol for advanced admins (TCP2)

Microsoft, Networking

Location, current term courseBrno / online
7/1/2021 - 7/2/2021 CZECH
Order
10/7/2021 - 10/8/2021 CZECH
Order
12/2/2021 - 12/3/2021 CZECH
Order
Praha / online
5/20/2021 - 5/21/2021 CZECH
Order
8/26/2021 - 8/27/2021 CZECH
Order
12/2/2021 - 12/3/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • TCPIP
  1. základní principy: sumarizace
  2. datové struktury: podrobná struktura rámce, paketu a TCP segmentu
  3. ARP: nejvýznamější protokol vrstvy síťového rozhraní
  4. IPv4: pokročilý subnetting
  5. IPv6: sumarizace a migrační technologie podrobněji
  6. ICMP a IGMP: další protokoly internetové vrstvy
 • Směrování
  1. protokoly: přehled, DV a LS směrovací protokoly
  2. směrovací tabulka: prostředí MS Windows a nástroj route
  3. protokol RIP: princip, vlastnosti a nasazení v prostředí MS Windows
  4. Windows router: konfigurace základního routeru MS WIndows Server
  5. Windows NAT: principy a konfigurace MS Windows NAT serveru
 • Protokoly aplikační vrstvy - DNS
  1. přehled: hierarchie, jmenný prostor DNS a distribuovaná databáze
  2. protokol DNS: technické poznámky k relaci
  3. databáze DNS: typy zón a synchronizace dat
  4. data DNS: resource records
  5. server DNS: konfigurace základního MS DNS serveru
 • Protokoly aplikační vrstvy - DHCP
  1. přehled: DHCP relace
  2. data DHCP: scope, pool a DHCP options
  3. databáze DHCP: správa a údržba
  4. server DHCP: konfigurace základního MS DHCP serveru
 • Protokoly aplikační vrstvy - HTTP
  1. přehled: verze protokolu a HTTP header
  2. základní MS web server: instalace a konfigurace
  3. základní diagnostika: nástroje a běžné chybové kódy HTTP
 • Protokoly aplikační vrstvy - FTP
  1. přehled: verze protokolu a FTP header
  2. základní MS FTP server: instalace a konfigurace
  3. základní diagnostika: nástroje příkazového řádku a běžné chybové kódy FTP
 • Protokoly aplikační vrstvy - Poštovní protokoly
  1. přehled: POP3, SMTP a IMAP
  2. základní MS SMTP server: instalace a konfigurace
  3. základní diagnostika: nástroje příkazového řádku a běžné chybové kódy poštovních protokolů
 • Protokoly aplikační vrstvy - MS SMB (Samba)
  1. přehled: srovnání verzí a nové funkce SMB 3
  2. protokol SMB: technické poznámky k relaci, vazby s NetBios a DNS
  3. server SMB: konfigurace základního MS SMB serveru
  4. základní diagnostika SMB: nástroje příkazového řádku a běžné chybové kódy SMB protokolu
 • Protokoly aplikační vrstvy - SNMP
  1. přehled: srovnání verzí a nové funkce
  2. protokol SNMP: technické poznámky k relaci
  3. server SNPM: konfigurace základního MS SNMP serveru
  4. základní diagnostika SNMP: nástroje příkazového řádku a běžné chybové kódy SNMP protokolu
 • Paketové analyzátory
  1. Wireshark: sumarizace základních principů analýzy
  2. Wireshark: pokročilá analýza, filtry a poznámky z praxe
  3. MS Message Analyzer: seznámení s alternativou Wiresharku
Recommended previous course:
Fundamentals of the TCP / IP protocol (TCP1)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
307.14 € ( 371.64 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraj, Štěpán S.
TCP / IP protocol for advanced admins ( TCP2)
"S okruhy, které jsem znal pouze okrajově, jsem byl seznámen podrobněji a zároveň si je mohl vyzkoušet. Školení bylo přínosné."
PHOENIX CONTACT, s.r.o., Václav M.
TCP / IP protocol for advanced admins ( TCP2)
"Užitečné a praktické. Školitel se spoustou praktických zkušeností."