TCP / IP protocol for advanced admins (TCP2)

Microsoft, Networking

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • TCPIP
  1. Základní principy: sumarizace
  2. Datové struktury: podrobná struktura rámce, paketu a TCP segmentu
  3. ARP: nejvýznamější protokol vrstvy síťového rozhraní
  4. IPv4: pokročilý subnetting
  5. IPv6: sumarizace a migrační technologie podrobněji
  6. ICMP a IGMP: další protokoly internetové vrstvy
 • Směrování
  1. Protokoly: přehled, DV a LS směrovací protokoly
  2. Směrovací tabulka: prostředí MS Windows a nástroj route
  3. Protokol RIP: princip, vlastnosti a nasazení v prostředí MS Windows
  4. Windows router: konfigurace základního routeru MS WIndows Server
  5. Windows NAT: principy a konfigurace MS Windows NAT serveru
 • Protokoly aplikační vrstvy - DNS
  1. Přehled: hierarchie, jmenný prostor DNS a distribuovaná databáze
  2. Protokol DNS: technické poznámky k relaci
  3. Databáze DNS: typy zón a synchronizace dat
  4. Data DNS: resource records
  5. Server DNS: konfigurace základního MS DNS serveru
 • Protokoly aplikační vrstvy - DHCP
  1. Přehled: DHCP relace
  2. Data DHCP: scope, pool a DHCP options
  3. Databáze DHCP: správa a údržba
  4. Server DHCP: konfigurace základního MS DHCP serveru
 • Protokoly aplikační vrstvy - HTTP
  1. Přehled: verze protokolu a HTTP header
  2. Základní MS web server: instalace a konfigurace
  3. Základní diagnostika: nástroje a běžné chybové kódy HTTP
 • Protokoly aplikační vrstvy - FTP
  1. Přehled: verze protokolu a FTP header
  2. Základní MS FTP server: instalace a konfigurace
  3. Základní diagnostika: nástroje příkazového řádku a běžné chybové kódy FTP
 • Protokoly aplikační vrstvy - Poštovní protokoly
  1. Přehled: POP3, SMTP a IMAP
  2. Základní MS SMTP server: instalace a konfigurace
  3. Základní diagnostika: nástroje příkazového řádku a běžné chybové kódy poštovních protokolů
 • Protokoly aplikační vrstvy - MS SMB (Samba)
  1. Přehled: srovnání verzí a nové funkce SMB 3
  2. Protokol SMB: technické poznámky k relaci, vazby s NetBios a DNS
  3. Server SMB: konfigurace základního MS SMB serveru
  4. Základní diagnostika SMB: nástroje příkazového řádku a běžné chybové kódy SMB protokolu
 • Protokoly aplikační vrstvy - SNMP
  1. Přehled: srovnání verzí a nové funkce
  2. Protokol SNMP: technické poznámky k relaci
  3. Server SNPM: konfigurace základního MS SNMP serveru
  4. Základní diagnostika SNMP: nástroje příkazového řádku a běžné chybové kódy SNMP protokolu
 • Paketové analyzátory
  1. Wireshark: sumarizace základních principů analýzy
  2. Wireshark: pokročilá analýza, filtry a poznámky z praxe
  3. MS Message Analyzer: seznámení s alternativou Wiresharku
Recommended previous course:
Fundamentals of the TCP / IP protocol (TCP1)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

OR-CZ spol. s r.o., Jakub D.
TCP / IP protocol for advanced admins ( TCP2)
"Skoleni bylo velmi prinosne. Lektor vse dobre podrobne vysvetlil."
Vojtěch Kašpar, Vojtěch K.
TCP / IP protocol for advanced admins ( TCP2)
"Zvláště přínosné pro mě bylo téma IPv6."
Automator CEE s.r.o., Ondřej K.
TCP / IP protocol for advanced admins ( TCP2)
"Školení splnilo očekávání. Přesně cílený a uspořádaný výklad. "
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraj, Štěpán S.
TCP / IP protocol for advanced admins ( TCP2)
"S okruhy, které jsem znal pouze okrajově, jsem byl seznámen podrobněji a zároveň si je mohl vyzkoušet. Školení bylo přínosné."
PHOENIX CONTACT, s.r.o., Václav M.
TCP / IP protocol for advanced admins ( TCP2)
"Užitečné a praktické. Školitel se spoustou praktických zkušeností."