Typography and Correct Writing (TPG2)

Microsoft Office, Other

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Tendence v současné češtině
  1. Úprava písemností podle ČSN 01 6910, oslovení a tituly
 • Forma úředních dopisů, článků a zpráv
  1. Členění textu a stylizace textu
  2. Úprava akademických písemností, obchodních a úředních dopisů (jazykové příručky, internetová jazyková příručka)
  3. Problematické oblasti českého pravopisu, novinky v pravidlech českého jazyka
  4. Nejčastější pravopisné prohřešky, oživení správného psaní problematických slov a slovních spojení
  5. Základní pravidla psaní cizích slov, vhodnost užití cizího slova
  6. Návod v jakém kontextu a jak se vyhnout nesrozumitelnosti textu
 • Úprava adres českých i cizojazyčných
 • Přehled základních pravidel písemného projevu
  1. Srozumitelnost, stručnost, přesnost a gramatická správnost
  2. Strukturování dokumentu a profesionální podání informací
  3. Elektronická komunikace
 • Pravidla „síťové etikety“, výhody a nevýhody elektronické komunikace
  1. Obchodní a osobní dopisy, zprávy a jejich náležitosti
  2. Úprava a formátování, problémové oblasti
  3. Formátování tabulek
  4. Osamocená písmenka na koncích řádků
  5. Tabulky a tabulátory
  6. Ergonomie a další
 • Interpunkční znaménka
  1. Pravidla a použití
 • Zkratky
  1. Začátkem slova
  2. Koncem slova
  3. Iniciálové zkratky
  4. Zkratková slova
  5. Zkratky akademických titulů
 • Značky
  1. Způsob psaní
  2. Peněžní částky
  3. Čísla a číslice
  4. Spojovník a pomlčka
  5. Rozdíl a jejich použití
 • Prevence slohových úskalí
  1. Řešení nejčastějších chyb a prohřešků v tvorbě písemností
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

ELEKTROMETALL s.r.o., Petr V.
Typography and Correct Writing ( TPG2)
"Dojem z kurzu hodnotím velice kladně. Lektorka k mému překvapení použila praktické ukázky, které mě doslova vtáhly do vysvětlovaných témat. Líbila se mi kreativita lektorky, a má následná interaktivita. S tím vším jsem se u žádných školení nesetkal. "