Typography and Correct Writing (TPG2)

Microsoft Office, Other

Location, current term course



Brno / online
6/3/2021 - 6/4/2021 CZECH
Order
8/26/2021 - 8/27/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Tendence v současné češtině
  1. úprava písemností podle ČSN 01 6910, oslovení a tituly
 • Forma úředních dopisů, článků a zpráv
  1. členění textu a stylizace textu
  2. úprava akademických písemností, obchodních a úředních dopisů (jazykové příručky, internetová jazyková příručka)
  3. problematické oblasti českého pravopisu, novinky v pravidlech českého jazyka
  4. nejčastější pravopisné prohřešky, oživení správného psaní problematických slov a slovních spojení
  5. základní pravidla psaní cizích slov, vhodnost užití cizího slova
  6. návod v jakém kontextu a jak se vyhnout nesrozumitelnosti textu
 • Úprava adres českých i cizojazyčných
 • Přehled základních pravidel písemného projevu
  1. srozumitelnost, stručnost, přesnost a gramatická správnost
  2. strukturování dokumentu a profesionální podání informací
  3. elektronická komunikace
 • Pravidla „síťové etikety“, výhody a nevýhody elektronické komunikace
  1. obchodní a osobní dopisy, zprávy a jejich náležitosti
  2. úprava a formátování, problémové oblasti
  3. formátování tabulek
  4. osamocená písmenka na koncích řádků
  5. tabulky a tabulátory
  6. ergonomie a další
 • Interpunkční znaménka
  1. pravidla a použití
 • Zkratky
  1. začátkem slova
  2. koncem slova
  3. iniciálové zkratky
  4. zkratková slova
  5. zkratky akademických titulů
 • Značky
  1. způsob psaní
  2. peněžní částky
  3. čísla a číslice
  4. spojovník a pomlčka
  5. rozdíl a jejich použití
 • Prevence slohových úskalí
  1. řešení nejčastějších chyb a prohřešků v tvorbě písemností
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
175.00 € ( 211.75 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

ELEKTROMETALL s.r.o., Petr V.
Typography and Correct Writing ( TPG2)
"Dojem z kurzu hodnotím velice kladně. Lektorka k mému překvapení použila praktické ukázky, které mě doslova vtáhly do vysvětlovaných témat. Líbila se mi kreativita lektorky, a má následná interaktivita. S tím vším jsem se u žádných školení nesetkal. "