UML - Introduction to the Unified Modeling Language (UML1)

Programming, OOA, UML

Location, current term courseBrno / online
3/10/2022 - 3/11/2022 CZECH
Order
6/2/2022 - 6/3/2022 CZECH
Order
Praha / online
11/25/2021 - 11/26/2021 CZECH
Order
2/17/2022 - 2/18/2022 CZECH
Order
VirtualPro (online)
11/25/2021 - 11/26/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Vývoj SW systémů, vývojové fáze SW projektu, modely apod
  1. Rozdělení SW projektu na fáze/etapy, proč vlastně?
  2. Role analýzy: na co musí dát analýza odpověď
  3. Role modelování v analýze
  4. Průlet historií analytických metodik
  5. Nástroje pro podporu modelování: Computer Aided Software Engineering - CASE
 • Historie a vznik UML, přehled diagramů, obecné prvky
  1. Three amigos: Booch, Rambough, Jacobsson a další inspirativní autoři
  2. Stručná charakteristika verzí
  3. Srovnání s jinými analytickými metodikami
 • Model/diagram tříd, model/diagram objektů
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky diagramu tříd
  3. Základní prvky diagramu objektů
  4. Příklady v EA
  5. Vlastní práce účastníků
 • Model balíčků
  1. Základní prvky diagramu balíčků
  2. Debata o roli pro uspořádání analýzy a projektu
  3. Ukázka v EA
 • Model případů užití
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky modelu případů užití
  3. Příklady v EA
  4. Vlastní práce účastníků
 • Diagram aktivit
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky diagramu aktivit
  3. Příklady v EA
  4. Vlastní práce účastníků
 • Stavový diagram
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky stavového diagramu
  3. Příklady v EA
 • Diagram komponent
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky diagramu aktivit
  3. Příklady v EA
 • Sekvenční diagram
  1. Role modelu v analýze nebo návrhu
  2. Základní prvky sekvenčního diagramu
  3. Příklady v EA
 • Závěr
  1. Doplňující témata
  2. Otázky účastníků
  3. Odkazy na další informační zdroje
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
392.00 € ( 474.32 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

ČEZ, a. s., Jan H.
UML - Introduction to the Unified Modeling Language ( UML1)
"Mnoho příkladů z praxe, na začátku jsme si řekli, co bychom potřebovali probrat. Příjemné místo, dobré jídlo."
ABIA CZ services s.r.o., Veronika S.
UML - Introduction to the Unified Modeling Language ( UML1)
"Splnilo očekávání, dozvěděla jsem co je UML a snad pochopila o co jde :-). Rozhodně jsem se nenudila a bylo to velmi zajímavé."
ABIA CZ services s.r.o., Dita K.
UML - Introduction to the Unified Modeling Language ( UML1)
"školení splnilo mé očekávání, ukázalo základy UML a praktické využití, rychlé reakce na dotazy"
ABIA CZ services s.r.o., Radomír M.
UML - Introduction to the Unified Modeling Language ( UML1)
"Rozsah informací pro potřeby mého očekávání bylo dostatečné, oceňuji praktické procvičování a interakci s prezentujícím při řešení dílčích dotazů"
RETIA, a.s., David F.
UML - Introduction to the Unified Modeling Language ( UML1)
"Prinosem je ziskani zakladniho prehledu do problematiky UML, pochopeni souvislosti, prakticke pouziti z praxe."
Home Credit International a.s., Lukáš Č.
UML - Introduction to the Unified Modeling Language ( UML1)
"Vzhľadom k tomu, že sme boli na kurze len 2 účastníci, bol kurz vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Lektor bol ochotný prispôsobiť obsah kurzu podľa našich znalostí a následných podnetov."