Visual Basic .NET - Advanced Programming (VB2)

Microsoft, Programming

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Konstrukty jazyka VB.NET
  1. Proměnné, jejich scope a konverze typů
  2. Výrazy a operátory
  3. Vytváření a používání polí
  4. Cykly a podmínky
  5. Deklarace a volání metod
  6. Volitelné a výstupní parametry metod
  7. Overloading metod
  8. Refactoring metod
  9. Automatizované testování metod
 • Zpracování chyb
  1. Odchytávání a ošetřování výjimek
  2. Vlastní výjimky a hierarchie výjimek
  3. Kontrola přetečení hodnoty
 • Práce se souborovým systémem
  1. Práce se soubory a adresáři
  2. Použití streamů
 • Vytváření vlastních typů
  1. Výčty
  2. Třídy
  3. Struktury
  4. Referenční vs. datové typy
  5. Nullable types
 • Objektové programování ve VB.NET
  1. Změny v zapouzdření tříd - private, public, friend, protected
  2. Statické třídy, metody a pole
  3. Extension metody
  4. Dědění ze tříd a změny v dědění
  5. Práce s interface-ami
  6. Třídy MustInherit a NonInheritable
  7. Partial třídy a metody
  8. Změny v životním cyklu objektů
  9. Garbage collection
  10. Zapouzdření dat pomocí vlastností (properties) tříd
  11. Indexer
  12. Přetěžování operátorů
  13. Operátory implicitní a explicitní konverze
 • Pokročilé techniky
  1. Vytváření a používání delegátů
  2. Anonymní metody
  3. Lambda expressions
  4. Zpracování událostí
  5. Kolekce
  6. Generické typy, metody a delegáti
  7. Kovariance a kontravariance
  8. Enumerátory a iterátory
 • Přehled dalších možností .NET frameworku
  1. Úvod do technologie LINQ
  2. Dynamické objekty a DLR
  3. Asynchronní programování
  4. Paralelní programování
  5. Lazy code
  6. Databázové zpracování využitím ADO.NET
  7. Web services
  8. Práce se sítí
  9. Práce s XML
  10. Serializace a deserializace
  11. Integrace s Win32 API a Unmanaged kód
  12. Integrace s rozhraním COM
  13. Migrace aplikací z VB6, VBA a VBS na VB.NET
Recommended previous course:
Visual Basic .NET - Essentials of Programming (VB1)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

OEZ s.r.o., Jiří Z.
Visual Basic .NET - Advanced Programming ( VB2)
"Z kurzu jsem nadšený, několikrát předčil má očekávání a pomohl mi prohloubit znalosti. Oceňuji otevření i pouze pro dva účastníky."