C++ - Advanced Programming (CPP2)

Programming, C, C++

Location, current course termBrno / online
7/18/2022 - 7/20/2022 CZECH
Order
10/10/2022 - 10/12/2022 CZECH
Order
Praha / online
7/18/2022 - 7/20/2022 CZECH
Order
10/10/2022 - 10/12/2022 CZECH
Order
1/9/2023 - 1/11/2023 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Možnosti jazyka C++
  1. Moderní C++ (C++17, C++20)
  2. Objektově orientované programování
  3. Funkcionální prvky
 • Strukturovaná data
  1. Struktury a třídy
  2. Konstruktory a destruktory
  3. Metody a ope
 • Správa paměti
  1. Alokace na zásobníku
  2. Dynamická alokace
  3. Přesouvání a kopírování
 • Chytré ukazatele
  1. Vlastnictví objektů
  2. Sdílené objekty
  3. Předávání referencí
 • Polymorfismus
  1. Polymorfní reference
  2. Abstraktní rozhraní
  3. Virtuální metody
 • Chyby a ladění
  1. Porušení paměti
  2. Nedefinované chování
  3. Systémové chyby
 • Efektivní kód
  1. Výpočty v době kompilace
  2. Omezení rozhodování za běhu
  3. Práce s daty na zásobníku
 • Návrh datového modelu
  1. Kompozice a dědičnost
  2. Provázanost objektů
  3. Závislosti
Recommended previous course:
C++ - Object-Oriented Programming (CPP1)
Recommended subsequent course:
C++ – Generic programming (CPP5)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
588.00 € ( 711.48 € incl. 21% VAT)
Language: