C++ - Advanced Programming (CPP2)

Programming, C, C++

Location, current term courseBrno
8/3/2020 - 8/5/2020
Order
Praha
8/17/2020 - 8/19/2020
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Programovací jazyk C++
  1. C++98, C++11/14/17/20
  2. Kompilace a linkování
  3. Makefile a build systémy
 • Opakování
  1. Funkce a makra
  2. Ukazatele a adresy
  3. Text a binární data
  4. Strukturované typy
  5. Cykly, podmínky a goto
 • Objektově orientované programování
  1. Třídy a instance
  2. Metody a operace
  3. Přístupové modifikátory
  4. Polymorfismus a dědičnost
 • Rekurzivní volání funkcí
  1. Alternativa k iterativnímu přístupu
  2. Procházení rekurzivních datových struktur
  3. Nepřímá rekurze a rekurze přes callback
  4. Tail rekurze
 • Praktické programování
  1. Návrh objektových modelů
  2. Generické programování
  3. Práce s daty a soubory
 • Obecná doporučení
  1. Návrh aplikace a datových struktur
  2. Nedefinované chování
  3. Ladění aplikací
  4. Zpětná a dopředná kompatibilita
Recommended previous course:
C++ - Object-Oriented Programming (CPP1)
Recommended subsequent course:
C++ – Design Patterns (CPP3)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
525.00 € ( 635.25 € incl. 21% VAT)