C++ – Generic programming (CPP5)

Programming, C, C++

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Tvorba generických knihoven
  1. Moderní C++ (C++17, C++20)
  2. Algoritmy a datové struktury
  3. Znovupoužitelný kód
 • Metaprogramování
  1. Šablony v C++
  2. Typové parametry
  3. Generický kód
 • Generické funkce
  1. Dosazování typů
  2. Konkretizace funkcí
  3. Chyby při kompilaci
 • Generické třídy
  1. Generické metody
  2. Přidružené typy
  3. Kompozice
 • Implementace chytrých ukazatelů
  1. Správa vlastnictví
  2. Vymezení sdílení
  3. Řízení přístupu
 • Implementace kontejnerů
  1. Uložení dat
  2. Základní operace
  3. Začátek a konec
 • Implementace algoritmů
  1. Rozsahy prvků
  2. Práce s iterátory
  3. Pomocné typy
 • Optimalizace
  1. Specializace šablon
  2. Univerzální reference
  3. Tagovací struktury
Recommended previous course:
C++ - Advanced Programming (CPP2)
Recommended subsequent course:
C++ – Design Patterns (CPP3)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: