C++ – Design Patterns (CPP3)

Programming, C, C++

Location, current term courseBrno / online
1/24/2022 - 1/26/2022 CZECH
Order
3/21/2022 - 3/23/2022 CZECH
Order
5/16/2022 - 5/17/2022 CZECH
Order
Praha / online
12/13/2021 - 12/15/2021 CZECH
Order
2/7/2022 - 2/9/2022 CZECH
Order
4/4/2022 - 4/5/2022 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Architektura programu
  1. Objektově orientovaný návrh
  2. Zavedené návrhové vzory
  3. Závislosti mezi objekty
 • Návrhové principy
  1. SOLID a objektový návrh
  2. Srozumitelný a udržitelný software
  3. Bezproblémová rozšiřitelnost
 • Základní nástroje
  1. Kompozice a chytré ukazatele
  2. Dynamický polymorfismus
  3. Generické programování
 • Vytváření instancí (creational patterns)
  1. Továrna (factory)
  2. Stavitel (builder)
  3. Jedináček (singleton)
  4. Prototyp (prototype)
 • Strukturální vzory (structural patterns)
  1. Most (bridge)
  2. Fasáda (facade)
  3. Adaptér (adapter)
  4. Dekorátor (decorator)
  5. Zástupce (proxy)
 • Vzory chování instance (behavioral patterns)
  1. Řetěz zodpovědnosti (chain of responsibility)
  2. Příkaz (command)
  3. Iterátor (iterator)
  4. Generátor (generator)
  5. Prostředník (mediator)
  6. Pozorovatel (observer)
  7. Návštěvník (visitor)
  8. Šablonová metoda (template method)
 • Obecná doporučení
  1. Výběr ze známých vzorů
  2. Hledání vlastních vzorů
  3. Využití nástrojů jazyka
  4. Stabilita rozhraní knihoven
Recommended previous course:
C++ – Generic programming (CPP5)
Recommended subsequent course:
C++ – Parallel Programming (CPP4)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
588.00 € ( 711.48 € incl. 21% VAT)
Language: