C++ – Design Patterns (CPP3)

Programming, C, C++

Location, current course termBrno + online (volitelně)
6/28/2023 - 6/30/2023 CZECH
Order
8/23/2023 - 8/25/2023 CZECH
Order
10/18/2023 - 10/20/2023 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
7/10/2023 - 7/12/2023 CZECH
Order
9/4/2023 - 9/6/2023 CZECH
Order
10/30/2023 - 11/1/2023 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Architektura programu
  1. Objektově orientovaný návrh
  2. Zavedené návrhové vzory
  3. Závislosti mezi objekty
 • Návrhové principy
  1. SOLID a objektový návrh
  2. Srozumitelný a udržitelný software
  3. Bezproblémová rozšiřitelnost
 • Základní nástroje
  1. Kompozice a chytré ukazatele
  2. Dynamický polymorfismus
  3. Generické programování
 • Vytváření instancí (creational patterns)
  1. Továrna (factory)
  2. Stavitel (builder)
  3. Jedináček (singleton)
  4. Prototyp (prototype)
 • Strukturální vzory (structural patterns)
  1. Most (bridge)
  2. Fasáda (facade)
  3. Adaptér (adapter)
  4. Dekorátor (decorator)
  5. Zástupce (proxy)
 • Vzory chování instance (behavioral patterns)
  1. Řetěz zodpovědnosti (chain of responsibility)
  2. Příkaz (command)
  3. Iterátor (iterator)
  4. Generátor (generator)
  5. Prostředník (mediator)
  6. Pozorovatel (observer)
  7. Návštěvník (visitor)
  8. Šablonová metoda (template method)
 • Obecná doporučení
  1. Výběr ze známých vzorů
  2. Hledání vlastních vzorů
  3. Využití nástrojů jazyka
  4. Stabilita rozhraní knihoven
Recommended previous course:
C++ – Generic programming (CPP5)
Recommended subsequent course:
C++ – Parallel Programming (CPP4)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
672.00 € ( 813.12 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Siemens, s.r.o., Lukáš S.
C++ – Design Patterns ( CPP3)
"Velmi přínosné školení. Praktické ukázky různých návrhových vzorů, které jistě pomůžou při udržování našeho kódu do budoucna."
ERA a.s., Jakub Š.
C++ – Design Patterns ( CPP3)
"Školitel je v dané problematice zjevně erudovaný. Je pohotový a flexibilní (reakce na dotazy atd). Návrhové vzory probrány podrobně a dostatečně na konkrétních příkladech i přeneseny do kódu."
JABLOTRON CONTROLS s.r.o., Stanislav K.
C++ – Design Patterns ( CPP3)
"Chválím dobré praktické ukázky kódu, osobní přístup, postřehy z praxe."
Digiteq Automotive s.r.o., Jan Č.
C++ – Design Patterns ( CPP3)
"Zatím nejlepší školení na kterém jsem byl. Dávám vše za 1, byl jsem moc spokojen. Děkuji"