C++ – Design Patterns (CPP3)

Programming, C, C++

Location, current term courseBrno / online
6/7/2021 - 6/9/2021 CZECH
Order
8/2/2021 - 8/4/2021 CZECH
Order
10/4/2021 - 10/6/2021 CZECH
Order
Praha / online
6/28/2021 - 6/30/2021 CZECH
Order
8/23/2021 - 8/25/2021 CZECH
Order
10/18/2021 - 10/20/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Návrhové vzory (design patterns)
  1. Opakující se vzory v návrhu programů
  2. Principy objektového návrhu
  3. Dědičnost a kompozice
 • Rozhraní instancí tříd
  1. Rozhraní objektu (interface)
  2. Třídy a externí rozhraní
  3. Rozhraní a dědičnost
 • Specifické rysy jazyka C++
  1. Vícenásobná dědičnost
  2. Datový model C++
  3. Alokace paměti
  4. Filosofie jazyka
 • Vytváření instancí (creational patterns)
  1. Továrna (factory)
  2. Stavitel (builder)
  3. Jedináček (singleton)
  4. Prototyp (prototype)
  5. Rozsah platnosti (RAII)
 • Strukturální vzory (structural patterns)
  1. Most (bridge)
  2. Fasáda (facade)
  3. Adaptér (adapter)
  4. Dekorátor (decorator)
  5. Zástupce (proxy)
 • Vzory chování instance (behavioral patterns)
  1. Řetěz zodpovědnosti (chain of responsibility)
  2. Příkaz (command)
  3. Iterátor (iterator)
  4. Generátor (generator)
  5. Prostředník (mediator)
  6. Pozorovatel (observer)
  7. Služebník (servant)
  8. Návštěvník (visitor)
  9. Šablonová metoda (template method)
 • Obecná doporučení
  1. Výběr návrhových vzorů
  2. Volba nástrojů jazyka
  3. Zpětná a dopředná kompatibilita
Recommended previous course:
C++ - Advanced Programming (CPP2)
Recommended subsequent course:
C++ – Parallel Programming (CPP4)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
525.00 € ( 635.25 € incl. 21% VAT)
Language: