C++ – Parallel Programming (CPP4)

Programming, C, C++

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Tvorba paralelních programů
  1. Moderní C++ (C++17, C++20)
  2. Standardní knihovna
  3. Vlastnosti hardware
 • Souběh přístupů k paměti
  1. Současné zápisy
  2. Čtení zapisované paměti
  3. Paměťová koherence
 • Paralelní vlákna
  1. Spouštění a čekání
  2. Vyzvednutí výsledků
  3. Úlohy a korutiny
 • Sdílené datové struktury
  1. Vyloučení souběhu
  2. Čekání na události
  3. Signalizace
 • Komunikace mezi vlákny
  1. Předávání zpráv
  2. Producent a konzument
  3. Ukončení vlákna
 • Atomické proměnné
  1. Přístup k proměnné
  2. Atomické operace
  3. Paměťové bariéry
 • Užití atomických proměnných
  1. Jednoduchá počítadla
  2. Fronty bez zamykání
  3. Spojové seznamy
Recommended previous course:
C++ - Advanced Programming (CPP2)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

ERA a.s., Libor M.
C++ – Parallel Programming ( CPP4)
"Kurz splnil má očekávání. Srozumitelný a jasný výklad probírané problematiky s odkazem na praxi."
ERA a.s., Vladimír N.
C++ – Parallel Programming ( CPP4)
"Vzhledem k obtížnosti a šíři tématu se lektor velice profesionálně orientoval, srovnání s jinými programovacími jazyky."