C++ – Parallel Programming (CPP4)

Programming, C, C++

Location, current term courseBrno / online
6/30/2021 - 7/2/2021 CZECH
Order
9/22/2021 - 9/24/2021 CZECH
Order
12/15/2021 - 12/17/2021 CZECH
Order
Praha / online
6/28/2021 - 6/30/2021 CZECH
Order
6/30/2021 - 7/2/2021 CZECH
Order
9/22/2021 - 9/24/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Programovací jazyk C++
  1. C++98, C++11/14/17/20
  2. Souběh a paralelní běh
 • Opakování
  1. Funkce a makra
  2. Ukazatele a adresy
  3. Text a binární data
  4. Strukturované typy
  5. Cykly, podmínky a goto
 • Objektově orientované programování
  1. Třídy a instance
  2. Metody a operace
  3. Přístupové modifikátory
  4. Polymorfismus a dědičnost
 • Paralelní programování
  1. Třídy a instance
  2. Metody a operace
  3. Přístupové modifikátory
  4. Polymorfismus a dědičnost
  5. Vlákna a synchronizace
  6. Atomické pointery
  7. Sdílené datové struktury
 • Synchronizace sdílených dat
  1. Souběh konfliktních operací
  2. Atomické operace
  3. Transakční zpracování
  4. Zamykání datových struktur
  5. Bezzámkové datové struktury
 • Plánovač a smyčka událostí
  1. Programování reakcí na události
  2. Zpětné volání funkcí
  3. Odložené zpracování
  4. Korutiny (C++20)
 • Obecná doporučení
  1. Návrh vícevláknových aplikací
  2. Architektura sdílených datových struktur
  3. Ladění paralelních aplikací
Recommended previous course:
C++ - Advanced Programming (CPP2)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
525.00 € ( 635.25 € incl. 21% VAT)
Language: