Linux - Security (LNX5)

Cybersecurity, ICT Security

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Koncept zabezpečení na Linuxu
 • Přístupové oprávnění podle klasického UNIX modelu
  1. Principy
  2. Omezení
 • Konfigurace ACL oprávnění
  1. Podporované souborové systémy
  2. Vztah s klasickým UNIX modelem přístupových práv
 • Efektivní využití SSH
  1. Konfigurace síťového přístupu pomocí klíčů
  2. Doporučované postupy pro zabezpečení
  3. Použití SSH pro vzdálený přenos souborů
 • Zabezpečení síťových služeb
  1. Možnosti zabezpečení na aplikační úrovni (SSL)
  2. Možnosti a výhody zabezpečení na síťové úrovni
 • Zabezpečení přenosu na síťové úrovni
  1. Koncept VPN
 • OpenVPN
  1. Výhody a nevýhody
  2. Konfigurace přístupového bodu
  3. Nastavení klientů
 • Ipsec
  1. Výhody a nevýhody
  2. Možnosti využití Ipsec v tunelovacím a transportním režimu
  3. Podpora IPSec na Linuxu, možnosti konfigurace, různé implementace Ipsec na Linuxu
  4. Koncept PSK a certifikátů
  5. Konfigurace IPSec tunelu mezi dvěma body
 • Efektivní tvorba firewallů
  1. Přehled
  2. Blokování klientů
  3. Omezení počtu
 • Šifrování souborů
  1. Možnost využití PGP / GPG pro šifrování souborů
 • Podpora šifrování disků
  1. Výhody a nevýhody SW a HW řešení šifrování
  2. Koncept dmcrypt
  3. Koncept encfs, výhody a nevýhody
  4. Vytvoření zašifrovaného disku
 • Konfigurace SSL v webovém serveru Apache
  1. Vytvoření certifikátů
  2. Instalace certifikátů
  3. Ověření funkčnosti
Recommended previous course:
Linux - Basic Administration (LNX1)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
592.00 € ( 716.32 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

DELINFO, spol. s r.o., Jan K.
Linux - Security ( LNX5)
"Bylo to příjemné. Děkujeme."