MS Access - Database implementation (ACS2)

Microsoft, Databases

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Základní pojmy z oblasti databází
  1. Prostředí aplikace MS Access
  2. Základní objekty databáze
 • Tabulka a relace
  1. Návrhové zobrazení tabulky
  2. Primární klíč tabulky
  3. Datové typy polí tabulek a jejich použití
  4. Vlastnosti polí
  5. Ověřování dat
  6. Indexace polí
  7. Analýza dat a jejich rozdělení do tabulek
  8. Tvorba relací
  9. Typy relací a jejich použití
 • Výběrové a akční dotazy
  1. Návrhové zobrazení výběrových dotazů
  2. Použití kritétií v dotazech
  3. Parametrické dotazy
  4. Vkládání výpočtových polí
  5. Aktualizační dotazy
  6. Přidávací dotazy
  7. Odstraňovací dotazy
  8. Vytvářecí dotazy
 • Formuláře a jejich návrh
  1. Tvorba formulářů s podformuláři
  2. Úpravy formulářů v návrhovém zobrazení
  3. Použití ovládacích prvků na formuláři a jejich vlastnosti
 • Sestavy
  1. Tvorba sestav na základě dotazu
  2. Řazení a seskupení dat v sestavě
  3. Práce v návrhovém zobrazení sestavy
  4. Nastavení sestavy před tiskem
 • Makra
  1. Vytváření maker pomocí editoru maker
  2. Využití maker u ovládacích prvků na formulářích
  3. Nastavení událostí pomocí maker
 • Spolupráce s jinými programy
  1. Import a propojení dat z jiných aplikací
Recommended previous course:
MS Access - Working with database for beginners (ACS1)
Recommended subsequent course:
MS Access - Application Development (ACS3)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

Bohemia Controls s.r.o., Pavel B.
MS Access - Database implementation ( ACS2)
"Vše proběhlo na výbornou"
Zebra Technologies CZ s.r.o., Anthony B.
MS Access - Database implementation ( ACS2)
"very good, very efficient, thanks a lot regards "