PHP - Advanced Programming (PHP2)

Programming, Web Programming

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do OOP - základy a syntaxe
  1. Vytváření tříd a vlastnosti zapouzdření - public, protected a private
  2. Vytváření a používání fluent interfaces - řetězení volání
  3. Konstanty, statické vlastnosti a metody tříd, statická zapouzdření
  4. Magické metody construct/desctruct, autoload, clone, isset/unset, toString
  5. Magické metody - get, set, call, callStatic
  6. Dědičnost tříd, konstrukce extends, implements, abstract a final
  7. Vytváření vzorů tříd, kontrolní konstrukce instanceof
  8. Jmenné prostory, význam, syntaxe a dobré používání
 • OOP - nejpoužívanější PHP návrhové vzory
  1. Vyvarování se špagetového kódu
  2. MVC (Model View Controller) - správné rozdělení zodpovědností
  3. Vzor Adapter - podle volaného objektu se třída umožňuje chovat jako třída předka
  4. Vzor Singleton - vytváření objektů, u nichž je zaručena jejich unikátnost
  5. Vzor Factory - vytváření objektů uvnitř jiných tříd
 • OOP - další užitečné praktiky
  1. Komentáře pro automatické vytváření dokumentace, nástroje
  2. Standard PHP Library (SPL) - základní funkce, základní rozhraní
  3. Konstrukce ArrayObject
  4. Iterační rozhraní - přístup k objektům jako k polím
  5. Autoloading - strukturování projektu pro autoloading, použití
 • Výjimky
  1. Konstrukce try catch throw
  2. Hierarchie zachycování výjimek
 • Regulární výrazy a bezpečnost
  1. Co jsou regulární výrazy a k čemu slouží
  2. Literály a speciální znaky
  3. Modifikátory a kvantifikátory
  4. Znakové třídy a množiny znaků
  5. Používání funkce match a replace
  6. Ošetřování uživatelských vstupů, SQL injection, XSS
 • Testování
  1. Úvod do testování, proč psát automatizované testy, zásady psaní aut. testů
  2. Automatizované vs manuální testování
  3. Jednotkové vs integrační testování
  4. Mockování
  5. Použití PHPUnit
Recommended previous course:
PHP - Essentials of Programming (PHP1)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
316.00 € ( 382.36 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Státní úřad inspekce práce, Petr J.
PHP - Advanced Programming ( PHP2)
"Úvod do práce s OOP v PHP."
NEWPS.CZ s.r.o., Lukáš E.
PHP - Advanced Programming ( PHP2)
"Perfektní, nemělo chybo."
Masarykova univerzita, Rudolf N.
PHP - Advanced Programming ( PHP2)
"ok"
Masarykova univerzita, Miloš K.
PHP - Advanced Programming ( PHP2)
"Vše v naprostém pořádku. Děkuji."